edurada.pl

Redaktor portalu Edurada.pl
Wyobraźmy sobie taką oto sytuację: dwóch braci – Piotr i Paweł, bliźniacy, trafiają do jednej klasy, siedzą w tej samej ławce, uczą ich ci sami nauczyciele, w ten sam sposób, a jednak...
Obserwowane zmiany technologiczne oraz kulturowe wymagają nieustannego doskonalenia w obrębie zarządzania oświatą w celu wspomagania współczesnych uczniów....
Szkoła XXI wieku ma być szkołą wyzwoloną, nowoczesną, promującą nowatorskie rozwiązania w edukacji. Warto się zatem zastanowić, jakie warunki powinna spełniać, aby sprostać tak istotnym wymaganiom....
Skuteczność udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej zależy w dużej mierze od współpracy wychowawcy, nauczycieli, specjalistów ze sobą nawzajem i z rodzicami uczniów....
Okres dojrzewania to jeden z kryzysów rozwojowych w życiu człowieka. Powstaje on w związku z gwałtownymi i intensywnymi przemianami, jakie zachodzą u młodych ludzi na płaszczyźnie biologicznej, psychicznej, społecznej. Zmiany służą samookreśleniu...
Diagnoza logopedyczna powinna każdorazowo poprzedzać terapię dziecka z zaburzeniami artykulacji. Wstępne rozpoznanie formy zaburzenia wymowy, zawierające możliwie wyczerpujący opis objawów i ich przyczyn, będzie następnie weryfikowane w trakcie terapii....
Współczesna edukacja wymaga od dyrektorów, aby byli nie tylko menedżerami oświaty, ale również przewodzili całemu środowisku szkolnemu celem zapewnienia efektywnego procesu uczenia się uczniów i rozwoju nauczycieli. Dyrektor jest tu predysponowany do...
Rozwój mowy dziecka kształtuje się w okresie przedszkolnym. Jest on uwarunkowany nie tylko genetycznie, ale i środowiskowo. Dziecko sprawne intelektualnie, słyszące, powinno opanować ten proces w wieku 6-7 lat....
Jednym z najważniejszych zadań edukacji szkolnej jest kształtowanie u uczniów trwałych i silnych motywów uczenia się jako podstawy do...
Jak to jest, że jedni pracują chętniej i bardziej wydajnie a innym się nie chce? Jakie skuteczne narzędzia motywacji powinien znać i wdrażać dyrektor szkoły? O tym wszystkim w naszym dzisiejszym artykule....
Shopping Basket