Kreatywne nauczanie i kreatywny nauczyciel – sposobem na ciekawe lekcje

Szkoła XXI wieku ma być szkołą wyzwoloną, nowoczesną, promującą nowatorskie rozwiązania w edukacji. Warto się zatem zastanowić, jakie warunki powinna spełniać, aby sprostać tak istotnym wymaganiom.

Co to jest kreatywność i jak ją wykorzystać na lekcji?

Kreatywność, czyli pomysłowość, nowość, działanie, tworzenie, poszukiwanie, refleksja, analiza, ewaluacja; to wymyślanie, eksperymentowanie, tworzenie czegoś nowego, to także popełnianie błędów. Kreatywność łączy się ściśle  z twórczością.

Jako, że kreatywność to cecha bardzo ceniona i poszukiwana na rynku pracy, należy ją jak najczęściej stosować i wykorzystywać na lekcjach.

Nierozerwalnie z powyższym nauczaniem łączy się osoba nauczyciela zwanego kreatywnym.

Nauczyciel kreatywny:

 • pobudza ciekawość poznawczą
 • motywuje do myślenia i poszukiwania
 • tworzy wytwory wraz z uczniami, stale naprowadza,
 • organizuje ciekawe spotkania, akcje,
 • pobudza wyobraźnię uczniów,
 • naprowadza,
 • pomaga odkrywać talenty i je rozwijać w sposób twórczy.

Lekcja staje się ciekawa i kreatywna, kiedy:

 • uczniowie nie tylko słuchają, lecz biorą w niej aktywny udział,
 • wykorzystuje się podczas niej filmy, obrazy, zdjęcia,
 • nie pracuje się tylko z podręcznikiem,
 • nauczyciel stosuje ciekawe metody,
 • panuje na niej dobra atmosfera,
 • gdy wiadomo, o co chodzi,
 • pojawiają się częste powtórki po kilku lekcjach
 • motywuje uczniów do działania,
 • daje możliwość rozwijania twórczego myślenia, kreatywności ucznia,
 • uczy umiejętności współpracy i komunikacji w grupie,
 • uczy umiejętności organizowania pracy własnej i innych.

Wśród najczęściej stosowanych kreatywnych metod wyróżnia się:

– metodę drzewka decyzyjnego,

– metodę dyskusji

– burzę mózgów

– metaplan,

– mapowanie pojęć,

– metodę SWOT,

– metodę projektu

– mapy myśli

– rymowanki

Co przemawia za stosowaniem metod aktywizujących?

Dla nauczyciela
– znajduje motywację do podejmowania nowych wyzwań,

– odkrywa nowe możliwości pedagogiczne,

– doznaje dowartościowania,

– ciągłe eksperymentowanie wzmacnia nauczyciela, bo dzięki jego działaniom uczniowie się zmieniają;

– rozwija swoje możliwości.

Dla ucznia
– stają się bardziej samodzielni,
– wyzwalają w sobie motywację i ciekawość uczenia się,
– uczą się poszukiwania i tworzenia.

Reasumując, poprzez stosowanie ciekawych metod pracy z uczniem – kreujemy młodego człowieka-absolwenta szkoły i wyposażamy go w odpowiednie umiejętności i postawy na dalszym etapie nauki i życia.

Ilona Walach