edurada.pl

Ekspert Edurady
"Przewodzenie, podobnie jak piękno, trudno zdefiniować lecz łatwo dostrzec" - Warner Bennis...
Czyż nie każdy rodzic pragnie aby jego dziecko osiągnęło jak największy sukces, otrzymało wykształcenie, znalazło dobrą pracę i było szczęśliwe? Nie jest to możliwe bez wsparcia ze strony szkół....
Jeszcze kilkanaście lat temu niewiele zapytanych osób umiałoby odpowiedzieć na pytanie, na czym polega psychoterapia i kiedy człowiek powinien skorzystać z tej formy pomocy....
Dyrektor szkoły pełni kilka ról. Dobry dyrektor powinien umieć w zależności od sytuacji przyjąć rolę, która pozwoliłaby mu efektywnie wywiązywać się ze wszystkich zadań....
Działania rady rodziców w placówkach oświatowych to temat rzeka. Jako rodzic, nauczyciel i wicedyrektor społeczny w przedszkolu mam możliwość spojrzenia na ten temat z każdej strony....
Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z cyklu „Dyrektor na starcie”. Dziś o stylach liderowania, spośród których dyrektor może wybierać....
Wracamy do publikowania prac absolwentów Kursu Zarządzania Oświatą EKO-TUR z cyklu „Dyrektor na starcie”. Dziś dyrektor w roli osoby wprowadzającej zmiany, tworzącej nową jakość, inspirującej i wspierającej....
Dyrektor-lider, który chce mieć ugruntowaną pozycję powinien umieć wyznaczać wartości i cele szkoły w oparciu o dialog, porozumienie i współpracę ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym. Wymaga to od niego świadomości istnienia różnych...
Czas jest zjawiskiem subiektywnym, a Twój mózg ma zdolność zarządzania swoim postrzeganiem tego fenomenu. Dlatego umiejętność zarządzania czasem to przede wszystkim odpowiednie strategie myślenia. Aby się tego nauczyć, potrzebujesz konkretnych i niestandardowych...
W jaki sposób ja jako nauczyciel reaguję na moich uczniów i jak oni mnie odbierają? Co jest podłożem moich reakcji? Jedną z sił przystosowawczych naszego gatunku jest bycie częścią kolektywu. Mózg jest...
Shopping Basket