edurada.pl

Ekspert Edurady

Dyrektor-lider, który chce mieć ugruntowaną pozycję powinien umieć wyznaczać wartości i cele szkoły w oparciu o dialog, porozumienie i współpracę ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym. Wymaga to od niego świadomości istnienia różnych...
Czas jest zjawiskiem subiektywnym, a Twój mózg ma zdolność zarządzania swoim postrzeganiem tego fenomenu. Dlatego umiejętność zarządzania czasem to przede wszystkim odpowiednie strategie myślenia. Aby się tego nauczyć, potrzebujesz konkretnych i niestandardowych...
W jaki sposób ja jako nauczyciel reaguję na moich uczniów i jak oni mnie odbierają? Co jest podłożem moich reakcji? Jedną z sił przystosowawczych naszego gatunku jest bycie częścią kolektywu. Mózg jest...
O wypaleniu zawodowym piszemy coraz częściej, bo i do naszej Redakcji coraz częściej docierają sygnały, że problem narasta – zwłaszcza wśród kadr pedagogicznych. Dzisiaj prezentujemy etapy wypalenia zawodowego i wskazujemy czynniki ryzyka...
Jeszcze kilkanaście lat temu niewiele zapytanych osób umiałoby odpowiedzieć na pytanie, na czym polega psychoterapia i kiedy człowiek powinien skorzystać z tej formy pomocy....
W ostatnich miesiącach zwłaszcza obserwujemy regularny wzrost zapadalności na zaburzenia psychiczne oraz wszelkiego rodzaju uzależnienia. Szacuje się, że zdrowie psychiczne i trudności z nim związane to temat, z którym zmaga się lub...
Wiadomo, im więcej ludzi, tym więcej zdań na dany temat. Dziś dyskutujemy o tym, na co warto zwrócić uwagę, aby usprawnić komunikację zespołową....
O tym, że planowanie jest ważne, wie chyba każdy. Dziś zgłębimy tajniki właściwego planowania: na czym się skupić? Od czego zacząć? Jak osiągnąć zaplanowane cele? Zapraszamy do lektury....
Zarządzając grupą – zespołem, warto orientować się, przez jakie fazy przechodzi każdy team. Pozwala to wpływać na grupę i kontrolować jej zachowania. Doświadczony lider wie i rozumie, że bunt i konfrontacja są...
Uczeń, który wie, że w razie porażki może liczyć na zrozumienie, że zawsze będzie sprawiedliwie oceniany i nie obawa się ośmieszenia - czuje się bezpiecznie....
Kosz na Zakupy