edurada.pl

Ekspert Edurady

Dyrektor szkoły pełni kilka ról. Dobry dyrektor powinien umieć w zależności od sytuacji przyjąć rolę, która pozwoliłaby mu efektywnie wywiązywać się ze wszystkich zadań....
Działania rady rodziców w placówkach oświatowych to temat rzeka. Jako rodzic, nauczyciel i wicedyrektor społeczny w przedszkolu mam możliwość spojrzenia na ten temat z każdej strony....
Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu z cyklu „Dyrektor na starcie”. Dziś o stylach liderowania, spośród których dyrektor może wybierać....
Wracamy do publikowania prac absolwentów Kursu Zarządzania Oświatą EKO-TUR z cyklu „Dyrektor na starcie”. Dziś dyrektor w roli osoby wprowadzającej zmiany, tworzącej nową jakość, inspirującej i wspierającej....
Dyrektor-lider, który chce mieć ugruntowaną pozycję powinien umieć wyznaczać wartości i cele szkoły w oparciu o dialog, porozumienie i współpracę ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym. Wymaga to od niego świadomości istnienia różnych...
Czas jest zjawiskiem subiektywnym, a Twój mózg ma zdolność zarządzania swoim postrzeganiem tego fenomenu. Dlatego umiejętność zarządzania czasem to przede wszystkim odpowiednie strategie myślenia. Aby się tego nauczyć, potrzebujesz konkretnych i niestandardowych...
W jaki sposób ja jako nauczyciel reaguję na moich uczniów i jak oni mnie odbierają? Co jest podłożem moich reakcji? Jedną z sił przystosowawczych naszego gatunku jest bycie częścią kolektywu. Mózg jest...
O wypaleniu zawodowym piszemy coraz częściej, bo i do naszej Redakcji coraz częściej docierają sygnały, że problem narasta – zwłaszcza wśród kadr pedagogicznych. Dzisiaj prezentujemy etapy wypalenia zawodowego i wskazujemy czynniki ryzyka...
Jeszcze kilkanaście lat temu niewiele zapytanych osób umiałoby odpowiedzieć na pytanie, na czym polega psychoterapia i kiedy człowiek powinien skorzystać z tej formy pomocy....
W ostatnich miesiącach zwłaszcza obserwujemy regularny wzrost zapadalności na zaburzenia psychiczne oraz wszelkiego rodzaju uzależnienia. Szacuje się, że zdrowie psychiczne i trudności z nim związane to temat, z którym zmaga się lub...
Shopping Basket