edurada.pl

Renata Mreńca

Dostrzeżone i wyróżnione działania mobilizują do podejmowania dalszego wysiłku. Często ważniejsze jest uznanie ze strony dyrektora i grona pedagogicznego niż gratyfikacje finansowe....
Sprzyjający klimat szkoły, właściwa komunikacja między członkami społeczności szkolnej to ogromna część sukcesu dyrektora i doskonała baza, aby w odpowiedni sposób motywować pracowników....
Bez stworzenia właściwego klimatu placówki, na który składa się między innymi właściwa komunikacja oraz bez zarażenia innych ciekawym pomysłem na szkołę, trudno dyrektorowi motywować pracowników....
Jeśli jesteś nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i pracujesz z dziećmi sześcioletnimi, to powinieneś pomyśleć, co zrobić, aby twoi uczniowie chcieli codziennie przychodzić z zapałem do szkoły…...
Shopping Basket