Motywowanie w edukacji wczesnoszkolnej

Jeśli jesteś nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i pracujesz z dziećmi sześcioletnimi, to powinieneś pomyśleć, co zrobić, aby twoi uczniowie chcieli codziennie przychodzić z zapałem do szkoły…

… nie chcieli opuszczać jej murów, byli pełni zaangażowania podczas pracy na lekcji nawet, gdy natrafią na trudności i mimo różnego typu dysfunkcji,  podejmowali stawiane przed nimi wyzwania. Twoje myślenie o planowaniu i organizowaniu pracy z uczniami powinno być skierowane na ogół dzieci, jak i na poszczególne jednostki. Masz kilka możliwości, aby sprawić żeby tak się stało.

  1. Zadbaj o odpowiednią atmosferę panującą w klasie każdego, która sprawi, że uczniowie z uśmiechem, z zaciekawieniem będą podejmować proponowane im działania. Naucz się żartować. Mów spokojnie, ale zdecydowanie, jeśli wydarzy się coś nieodpowiedniego. Moduluj głos, gdy chcesz dzieci czymś zaciekawić.
  2. Zaskakuj dzieci pomysłami na lekcje każdego dnia. Różnorodność metod, form pracy, zastosowanych pomocy sprawi, że dzieci z chęcią będą pracować.
  3. Wspieraj dzieci podczas pracy. Zachęcaj do podejmowania wysiłku, pomagaj w wykonywaniu zadań, np. mów od czego zacząć. Pokazuj, co zostało dobrze zrobione, wskazuj, co jeszcze można poprawić, udoskonalić, a nie koncertuj się tylko na wyłapywaniu błędów, które dyskredytują pracę. Doceniaj wysiłek włożony w wykonanie zadania.
  4. Bądź sprawiedliwy. Nie gań uczniów, których mniej lubisz, a darowujesz winę, tym, którzy zdobyli twoją sympatię.
  5. Nagradzaj dzieci w różnorodny sposób i za różne działania. Pozwól każdemu odnieść sukces. Nie tylko doskonałe czytanie czy liczenie może podlegać nagrodzie. Punktualność i obowiązkowość także powinny zostać dostrzeżone i docenione. Informuj dzieci za co będę nagradzane.
  6. Słuchaj uczniów. Miej czas dla nich, na przerwie, po lekcjach, aby wysłuchać relacji z uroczystości młodszego rodzeństwa czy rodzinnej wyprawy, ale także wtedy, gdy dzieci chcą powiedzieć o swoim pomyśle czy problemie. Najpierw wysłuchaj, co mają ci do powiedzenia, a dopiero potem reaguj, oceniaj.
  7. Nie oceniaj dzieci przy całej klasie, nie mów o drażliwych dla nich sprawach na forum. Rozmawiaj natomiast na osobności, albo wyjaśniaj problem w grupie osób związanych z daną sytuacją.
  8. Używaj komunikatów „ja”. Mów, co czujesz w zaistniałej sytuacji i odnoś się do problemu, który cię trapi. Szukaj razem z dziećmi rozwiązania problemu.
  9. Opracuj pomysł na klasę. Ustal, co będzie się w niej działo przez cały rok. Zaproponuj ofertę dodatkowych działań, które podejmiesz wraz z dziećmi, rodzicami. Nie koncentruj się tylko na zdobywaniu przez uczniów typowo szkolnych umiejętności.
  10. Uczyń z rodziców swoich sprzymierzeńców. Dzięki nim zrealizujesz wiele pomysłów, otrzymasz wsparcie w trudnych sytuacjach.

Czy metody stosowane w klasie sześciolatków mogą mieć przełożenie na działania podejmowane przez dyrektora szkoły w odniesieniu do nauczycieli? Czy motywowaniem dorosłych rządzą takie same lub podobne zasady? Jak wiele nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z wieloletnim stażem, który staje się dyrektorem placówki może czerpać z dotychczasowych doświadczeń z pracy w klasie?

Więcej za tydzień!

Renata Mreńca – uczestniczka Kursu Kwalifikacyjnego Zarządzanie Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *