edurada.pl

Aneta Skowrońska
Mówiono kiedyś, że byt określa świadomość. Czy to, w jakich warunkach lokalowych uczniowie zdobywają wiedzę, ma znaczenie dla efektywności procesu kształcenia?...
Jak trafia się do zawodu nauczyciela? Dlaczego się w nim pozostaje? Czasem prowadzi doń okrężna i nieoczywista droga, na której końcu jest ogromna satysfakcja…...
Shopping Basket