edurada.pl

admin

Na przyszły rok w budżecie państwa, który będzie głosowany w czwartek, przeznaczyliśmy w subwencji 1,8 mld zł na 18 tys. dodatkowych etatów na opiekę psychologiczną w szkołach – powiedział we wtorek minister...
W 2022 roku samorząd województwa mazowieckiego uruchomił program "Kulturalna szkoła na Mazowszu". Zainteresowanie akcją przerosło najśmielsze oczekiwania. Od maja aż 120 tys. dzieci odwiedziło muzea i teatry. Dla wielu z nich była...
Kwestie dotyczące ubioru uczniów regulują szkolne statuty, które muszą być sporządzone zgodne z prawem. Statut jest informacją publiczną i powinien być jawny. Nad statutem szkoły stoją akty nadrzędne, w tym Prawo oświatowe...
Zagadnienia związane z informacją publiczną nie przestają zaskakiwać, a jak pokazuje praktyka stanowi ona istotny element działalności JST i jednostek podległych. Ostatnio pisaliśmy o tym, że kopia arkusza sprawdzianu i klasówki jest...
Nauczycielowi, który studiuje na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły, przysługuje płatny urlop szkoleniowy przeznaczony na udział w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów. Wymiar tego urlopu zależy...
We wrześniu w całej Polsce wystartować ma 120 nowych placówek oświatowych zwanych Branżowymi Centrami Umiejętności. Projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki ma połączyć nowoczesny biznes, edukację i przygotować kadrę dla polskiej gospodarki. -...
Uczniowie z ubogich rodzin i z niepełnosprawnościami wywołują u polskiej młodzieży największe współczucie, troskę i potrzebę pomagania. Mniej empatyczny i wykazujący obojętność stosunek ma młodzież do osób należących do wspólnoty religijnej i...
Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2023 roku programu Sport dla Wszystkich. Program ma na celu popularyzację sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych...
Szkoła to swoisty poligon doświadczalny, czy według mniej "militarnych" słów rzecznika praw dziecka - laboratorium, w którym kształtuje się wiedza oraz umiejętności społeczne dzieci i młodzieży. "...
Kiedyś to była nobilitacja, gdy ktoś mógł się znaleźć w klasie integracyjnej. Dziś, choć jest coraz więcej dzieci, które mają orzeczenia o kształceniu specjalnym, rodzice są mniej entuzjastyczni - mówi w rozmowie...
Shopping Basket