edurada.pl

admin
Jedną z metod radzenia sobie z agresją uczniów jest odpowiednia profilaktyka. Zgodnie ze znanym powiedzeniem: „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Żeby jednak działania zaradcze były skuteczne, musimy sobie zdawać sprawę ze źródeł zachowań...
Formułowanie przez poradnie orzeczeń i opinii nie jest dowolne. Wymagania pewnej systematyzacji odnoszą się zarówno do formy, treści, jak i struktury....
Formułowanie przez poradnie orzeczeń i opinii nie jest dowolne. Wymagania pewnej systematyzacji odnoszą się zarówno do formy, treści, jak i struktury....
Podnoszenie jakości kształcenia i rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych uczniów, to priorytety wsparcia funduszy unijnych w sektorze edukacji w ostatnim i obecnym okresie polityki spójności....
Zagadnienia etyczne kojarzą się wielu z teorią bez znaczenia, akademickim roztrząsaniem problemów. Czy słusznie?...
Na pierwszy rzut oka od początku może się to wydawać nierealne. Czegoś pragniemy, mamy chęci, mamy wyznaczony cel, a jednak tkwimy w miejscu. Dlaczego?...
Na przyszły rok w budżecie państwa, który będzie głosowany w czwartek, przeznaczyliśmy w subwencji 1,8 mld zł na 18 tys. dodatkowych etatów na opiekę psychologiczną w szkołach – powiedział we wtorek minister...
W 2022 roku samorząd województwa mazowieckiego uruchomił program "Kulturalna szkoła na Mazowszu". Zainteresowanie akcją przerosło najśmielsze oczekiwania. Od maja aż 120 tys. dzieci odwiedziło muzea i teatry. Dla wielu z nich była...
Kwestie dotyczące ubioru uczniów regulują szkolne statuty, które muszą być sporządzone zgodne z prawem. Statut jest informacją publiczną i powinien być jawny. Nad statutem szkoły stoją akty nadrzędne, w tym Prawo oświatowe...
Zagadnienia związane z informacją publiczną nie przestają zaskakiwać, a jak pokazuje praktyka stanowi ona istotny element działalności JST i jednostek podległych. Ostatnio pisaliśmy o tym, że kopia arkusza sprawdzianu i klasówki jest...
Shopping Basket