Rzecznik Praw Dziecka przeciw przetwarzaniu danych biometrycznych dzieci

Rzecznik Praw Dziecka poparł skargę kasacyjną Prezesa UODO skierowaną do Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącą wyroku WSA w Warszawie, który dopuścił przetwarzanie danych biometrycznych uczniów przez Szkołę Podstawową w Gdańsku. Przetwarzanie tych danych miało miejsce podczas wydawania posiłków.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *