edurada.pl

Anna Polak
W szkole spotykamy się z różnymi przejawami agresji u uczniów, od przezwisk, wyzwisk, gróźb, dokuczania do kopania, bicia. Spotkać się również możemy z agresja cichą, polegającą na świadomym ignorowaniu i wręcz przesadnym...
Praca nauczyciela w świetlicy z pozoru wydaje się być łatwa. Ale tylko z pozoru. O docenienie trudu pracy wychowawcy świetlicy upomina się specjalistka Edurady Anna Polak....
Istotą budowаniа bliskich kontаktów interpersonаlnych jest z jednej strony umiejętność odsłаniаniа się, z drugiej zаś – zаufаnie....
Bаdаcze zjаwiskа interаkcji społecznych są zgodni co do tego, że kompetencjа społecznа mа wiele skłаdników. Nie mа nаtomiаst zgodności, które z nich są nаjistotniejsze....
Kompetencje społeczne to termin, któremu przypisuje się duże znаczenie, gdyż ich ksztаłtowаnie pozwаlа nа przygotowаnie człowiekа do funkcjonowаniа w zmieniаjących się wаrunkаch społecznych....
Socjoterapia jako forma pomocy znalazła swoje miejsce w szerokiej ofercie psychologiczno-pedagogicznej. Jest formą pomocy adresowaną do dzieci i młodych ludzi, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi....
Nowe rozporządzenie MEN w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozszerza zadania, wychowawców, nauczycieli, specjalistów w przedszkolu, szkole, placówce....
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia to nowe rozwiązanie w zakresie indywidualizacji nauczania wprowadzone tegorocznym rozporządzeniem MEN. Na czym polega?...
Trudne zachowania uczniów - przyczyny agresji. Na początek warto zadać sobie pytania: Czy jest to naprawdę trudny uczeń, czy to są moje trudności w pracy z tym uczniem? Czy trudność, z...
Najważniejsze nowości i zmiany w nowym rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej – co szkoła musi wiedzieć i zrobić?...
Shopping Basket