edurada.pl

Marta Rudzewicz
Czym jest przemoc szkolna? Jak można ją scharakteryzować? Jak jej skutecznie przeciwdziałać?...
Często do naszej Reakcji napływają pytania odnośnie tego, jak ocenić, czy stosowane w szkole zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej przynoszą efekty. Dzisiaj zatem prezentujemy schemat, jak można to zrobić....
Kiedy w szkole pojawia się nagle konflikt, trudno jest zapanować nad emocjami i znaleźć rozsądne rozwiązanie. Warto mieć wtedy w głowie schemat działania, który na pewno pomoże opanować sytuację. Doświadczony wychowawca doskonale...
W szkole „popandemicznej”, jak lubią określać ją co niektórzy, nadal zmagamy się z kiepską jakością relacji rówieśniczych w zespołach klasowych. Nauczyciele widzą ogromną potrzebę dokładania wszelkich starań, aby regularnie pracować wychowawczo i...
Egzamin ósmoklasisty, tak jak inne egzaminy zewnętrzne, wzbudza ogromne zainteresowanie samych zdających, ich rodziców i nauczycieli. Dzisiaj prezentujemy najważniejsze informacje na temat jego organizacji i przebiegu....
Przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa wyciąg z przepisów prawa oświatowego na temat zakresu praw i obowiązków rodziców w polskiej szkole. Zapraszamy do lektury...
Wielokrotnie zwracacie się do naszej Redakcji z prośbą o udzielenie wskazówek do pracy z uczniem z zespołem Aspergera – oto i one....
O czym warto pamiętać, organizując spotkania z rodzicami? Na co warto zwrócić szczególną uwagę? Kilku cennych rad udzieli Wam dzisiaj nasza ekspertka Marzena Rudzewicz...
Czym jest przemoc szkolna? Jak można ją scharakteryzować? Jak jej skutecznie przeciwdziałać?...
Okres dojrzewania to niezwykle trudny czas w rozwoju człowieka. Warto pamiętać, że czasem największym zagrożeniem dla młodego człowieka jest… on sam. Co powinno nas zaniepokoić i zwrócić naszą uwagę?...
Shopping Basket