edurada.pl

Anna Kaliszkowska

Nauczyciele, których można zamówić do szkoły na poprowadzenie lekcji przez internet - to nowa formuła nauczania online, która może pomóc w sytuacji braków kadrowych czy potrzebie organizowania nagłych zastępstw. Pilotaż ruszy w...
Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe, może skorzystać z płatnego urlopu szkoleniowego. Komu przysługuje dodatkowy urlop i w jakim wymiarze?...
"Do czego AI nie służy. Przewodnik dla nauczycieli" - pod takim tytułem Ministerstwo Edukacji i Nauki publikuje drugi już poradnik dla nauczycieli dotyczący sztucznej inteligencji. Poradnik ma m.in. podpowiadać, które kompetencje powinno...
Będzie więcej czasu na wdrożenie e-Doręczeń. Nowy termin dla placówek oświatowych to 30 grudnia 2023....
Nauczycielowi, który studiuje na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły, przysługuje płatny urlop szkoleniowy przeznaczony na udział w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów. Wymiar tego urlopu zależy...
Jak postąpić w przypadku, gdy we wniosku o bon na zakup laptopa dla nauczyciela znalazły się nieprawidłowe dane np. błędny adres e-mail, czy PESEL nauczyciela? Organ prowadzący szkołę powinien złożyć korektę wniosku...
„Aby dotrzeć do irracjonalnych ludzi, trzeba wiedzieć, dlaczego tacy są. Trzeba też wiedzieć, dlaczego polemizowanie czy argumentowanie nie zdaje egzaminu, za to dobrze sprawdzi się wczucie w ich rozchwiane emocje” – przekonuje...
Są ludzie, którzy pokazują swoje nieszczęście, ale też nie pozwalają sobie pomóc. Czy to jest toksyczne? Suzan Giżyńska pyta Katarzynę Miller....
W przypadku uczniów zwolnionych z egzaminy ósmoklasisty ze względu na niepełnosprawności sprzężone lub ze względu na szczególne przypadki losowe możliwe będzie przeliczenie na punkty ocen, jakie dany uczeń uzyska na świadectwie ukończenia...
W celu potwierdzenia spełniania warunku niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego. Wynika to...
Shopping Basket