Rozporządzenia wprowadzające tzw. odchudzoną podstawę programową podpisane

Od 1 września br. obowiązywać będzie odchudzona podstawa programowa. Minister edukacji Barbara Nowacka podpisała rozporządzenia zmieniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – poinformował resort edukacji.

„Ograniczony o około 20 proc. zakres treści nauczania – wymagań szczegółowych – da nauczycielom i uczniom więcej czasu na spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację programów nauczania” – zaznaczono. Wyjaśniono, że zrezygnowano głównie z tych treści, które są nadmiarowe na danym etapie edukacyjnym, niemożliwe lub bardzo trudne do zrealizowania w praktyce szkolnej.

„Zwrócono większą uwagę na rozwijanie umiejętności praktycznych zamiast wiedzy teoretycznej lub encyklopedycznej oraz na korzystanie w procesie nauczania – uczenia się z cyfrowych narzędzi oraz zasobów edukacyjnych dostępnych w internecie” – czytamy. Dowiedź się więcej: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/rozporzadzenia-wprowadzajace-tzw-odchudzona-podstawe-programowa-podpisane

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *