„W dialogu z dzieckiem trzeba być wiarygodnym” – wywiad z Moniką Horną-Cieślak, rzeczniczką praw dziecka

Rozpoczynające się wakacje to często czas, gdy dzieci, pozostające same w domu, uciekają w świat cyfrowy. Jak mądrze z nimi rozmawiać? „Młode osoby są naszymi obserwatorami. Jeśli sami w każdej wolnej chwili uciekamy w wirtualny świat, tracimy wiarygodność jako osoba ostrzegająca przed zagrożeniami w sieci” - mówi Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka.

Rok szkolny dobiegł końca. Z wielu względów był wyjątkowy, chociażby przez zmiany wprowadzone przez nowy rząd. Jak Pani ocenia ten nowy kierunek wytyczony w polskiej edukacji?

Polska edukacja powinna przede wszystkim gwarantować młodym osobom dostęp do nowoczesnej wiedzy, przekazywanej w formie jasnej, zrozumiałej i adekwatnej do potrzeb uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych. Sposób jej przekazywania powinien iść w kierunku dzielenia się doświadczeniem, debat, dyskusji, a nie wykładów wygłaszanych ex cathedra. Polska edukacja powinna także odbywać się w przyjaznych i bezpiecznych warunkach dla wszystkich, na równych prawach.

Odejście od zadań domowych to słuszna decyzja? Czytaj więcej: https://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/96-wywiady/73028-w-dialogu-z-dzieckiem-trzeba-byc-wiarygodnym-wywiad-z-monika-horna-cieslak-rzeczniczka-praw-dziecka

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *