Doraźne zastępstwa dla nauczycieli będą zakazane. MEN ukróci tę praktykę

MEN wysłuchało 26 czerwca postulatów nauczycielskich związkowców. Teraz chce je mieć na piśmie - z konkretnymi propozycjami rozwiązań legislacyjnych. Tak, by 22 sierpnia móc o nich dyskutować. Nie wygląda jednak, aby któraś ze spraw bieżących miała być w tym terminie rozwiązana.

Proponowane rozwiązania dotyczą zarówno Karty nauczyciela, jak i rozporządzenia

Warto jednak wskazać, co się kryje pod artykułami i paragrafami, które ZNP chce zmieniać. I tak, jeśli chodzi o Kartę nauczyciela, to:

  • art. 34 normuje kwestie dodatku za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach,
  • art. 35 odnosi się do godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw,
  • art. 39 dotyczy zmiany wysokości wynagrodzenia,
  • art. 42 określa tygodniowy wymiar zajęć (pensum),
  • art. 47 dotyczy nagrody jubileuszowej,
  • art. 73 normuje kwestie urlopu dla poratowania zdrowia.

Natomiast przepisy rozporządzenia regulują:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *