edurada.pl

Marek Chęciński

Jeszcze raz o ważnym segmencie rynku oświatowego, czyli o szkołach zawodowych i ich roli w przeciwdziałaniu pladze bezrobocia wśród młodych ludzi....
Ministerstwo Edukacji Narodowej w październiku tego roku ogłosiło rok szkolny 2014/2015 „Rokiem Szkoły Zawodowców”. Pani Minister Joanna Kluzik-Rostkowska powiedziała, że ministerstwo Edukacji na szkolnictwo zawodowe przeznaczy w najbliższym czasie 120 mln...
30 września CKE ogłosiła Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 oraz Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014....
Już wkrótce rozpocznie się sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – tzw. nowy egzamin zawodowy oraz sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – tzw. stary egzamin zawodowy....
Od czterech lat w szkole, w której uczę, realizowany jest projekt praktyk zagranicznych dla uczniów technikum ekonomicznego. W ramach tego projektu wybrani uczniowie 3 klasy technikum swoją praktykę zawodową mogą odbyć w...
Jeśli chcemy prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, musimy spełnić szereg warunków. Marek Chęciński podpowiada – jakich....
Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7) wprowadziło 8 obszarów kształcenia do których przypisano nową klasyfikację...
Shopping Basket