Dobre praktyki… zawodowe

Od czterech lat w szkole, w której uczę, realizowany jest projekt praktyk zagranicznych dla uczniów technikum ekonomicznego. W ramach tego projektu wybrani uczniowie 3 klasy technikum swoją praktykę zawodową mogą odbyć w Niemczech. Dzięki długoletniej współpracy z naszą partnerską szkołą niemiecką udało się nam wypracować szereg działań, które przynoszą wymierne korzyści zarówno naszym, jak i niemieckim uczniom.

        Projekt finansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy, bazuje na funduszach europejskich. Co zakłada ten projekt? Nasza szkoła partnerska w Niemczech zajmuje się znalezieniem odpowiednich miejsc praktyk dla naszych uczniów, zgodnie z opracowanym programem praktyk. My z kolei wybieramy i odpowiednio przygotowujemy naszych uczniów do realizacji praktyki zawodowej za granicą. Mam tutaj na myśli przygotowanie językowe i kulturowe. Uczniowie zapoznają się z historią, tradycjami, zwyczajami i najciekawszymi miejscami regionu, do którego wyjeżdżają. Ponadto szkolą język niemiecki, zwłaszcza ten dotyczący pojęć i słownictwa ekonomicznego. Praktyki trwają cztery tygodnie i przez cały ten czas uczniowie mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę polskich i niemieckich opiekunów. Nie ponoszą żadnych wydatków, mają sfinansowaną podróż, bilety komunikacji miejskiej, bilety do kina, teatru, muzeum, są ubezpieczeni, a także otrzymują drobne kieszonkowe; ale najważniejsze są niematerialne korzyści, które praktykanci zyskują dzięki temu wyjazdowi, przede wszystkim doświadczenie językowe i  zawodowe. Dla wielu jest to pierwszy tak długi wyjazd bez rodziców i do obcego kraju, gdzie nie ma bliskich, znajomych czy kolegów. Wszystko dookoła jest nowe, trochę inne i nie zawsze zrozumiałe, a na dodatek trzeba iść do pierwszej pracy. To właśnie powoduje, że uczniowie po raz pierwszy zdają sobie sprawę, jak wiele zależy tylko od nich, muszą sobie radzić sami, podejmować decyzje i rozwiązywać problemy. Ale wracają z ogromnym bagażem doświadczeń życiowych, które czynią ich pewniejszymi siebie, odważniejszymi i  odpowiedzialnymi osobami. Ponadto nie sposób pominąć doświadczenia zawodowego zdobytego w niemieckich firmach i instytucjach. Poznają ich strukturę, organizację i  procedury, dzięki czemu mogą śmiało poruszać się po europejskim rynku pracy. W ten sposób mają szansę być poszukiwanymi pracownikami w międzynarodowych firmach w całej Europie. Tym bardziej, że ich umiejętności są certyfikowane europejskim świadectwem Europass Mobiliti, który wspólnie z suplementem do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, mogą zdobyć po ukończeniu nauki w technikum. Dokumenty te uznawane są przez pracodawców w całej Europie.

Przebywanie przez cztery tygodnie w Niemczech i praca w niemieckich firmach, a w konsekwencji konieczność porozumiewania się z przełożonymi, współpracownikami, klientami, sprzedawcami, uczniami z zaprzyjaźnionej szkoły czy mieszkańcami miejscowości, w której mieszkają, przynoszą korzyści wcale nie mniejsze niż nauka języka przez cztery lata w szkole. Potwierdzają to praktykanci, a także nauczyciele języka niemieckiego.

Czy warto poświęcić czas na przygotowanie takiego projektu? Nie ukrywam, że zajmuje on wiele czasu i stwarza wiele problemów. Z doświadczenia powiem, że warto. Przyrost wiedzy i zadowolenie uczniów, ich  rodziców, ale także i nauczycieli daje ogromną satysfakcję i poczucie, że warto inwestować w nasze dzieci i stwarzać im różne możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *