Rok szkolny 2014/2015 – Rokiem Szkoły Zawodowców

Ministerstwo Edukacji Narodowej w październiku tego roku ogłosiło rok szkolny 2014/2015 „Rokiem Szkoły Zawodowców”. Pani Minister Joanna Kluzik-Rostkowska powiedziała, że ministerstwo Edukacji na szkolnictwo zawodowe przeznaczy w najbliższym czasie 120 mln euro.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w październiku tego roku ogłosiło rok szkolny 2014/2015 „Rokiem Szkoły Zawodowców”. Pani Minister Joanna Kluzik-Rostkowska powiedziała, że ministerstwo Edukacji  na szkolnictwo zawodowe przeznaczy w najbliższym czasie 120 mln euro. Maja one być wydane głównie na rozwój pozaszkolnych form kształcenia i uczenia, rozwój doradztwa zawodowego  oraz systemu informacji edukacyjno-zawodowej, ale także na współpracę z rodzicami, wspieranie szkół i placówek zawodowych, monitorowanie losów absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, doskonalenie procesów potwierdzania efektów kształcenia zawodowego oraz promowanie kształcenia zawodowego. Celem tych działań ma być dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców oraz rynku pracy, a także podniesienie prestiżu i promocja kształcenia zawodowego. Obecnie prawie połowa absolwentów gimnazjów wybiera kształcenie w szkołach zawodowych lub technikach. Szkoły te powinny przygotowywać do współczesnego rynku pracy, ale też dawać możliwość dalszej kontynuacji nauki na studiach. Nie powinny być traktowane jako szkoły drugiego wyboru.

 Priorytetami podejmowanych zadań mają być zatem:
– dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
– uelastycznienie ścieżek zdobywania kwalifikacji,
– pomoc uczniom i rodzicom w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej,
– wsparcie kadry szkół w profesjonalnej realizacji zadań,
– poprawa funkcjonowania systemu egzaminowania,
– podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego,
– poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego.

Ministerstwo Edukacji stworzyło specjalną stronę:  Zawodowcy.men.gov.pl.  na której informuje o podejmowanych działaniach, publikuje ciekawe artykuły, e-lekcje, prowadzi poradnictwo zawodowe.  Korzystać z niej mogą szkoły, pracodawcy, uczniowie, rodzice. Czy te działania przyniosą zamierzone efekty, czy po raz kolejny zostaną wydatkowane duże pieniądze, na działania, które nie przyniosą zakładanych efektów  – dowiemy się wkrótce. Ale sam pomysł wydaje się być bardzo ciekawym i potrzebnym. W końcu kształcimy młodzież po to, aby w przyszłości mogli znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę. A bez właściwego wykształcenia i przygotowania zawodowego będzie to niemożliwe.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *