Nowe egzaminy zawodowe. Sesja za pasem

Już wkrótce rozpocznie się sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – tzw. nowy egzamin zawodowy oraz sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – tzw. stary egzamin zawodowy.

Nowy egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla obecnych uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz).
Stary egzamin zawodowy przeznaczony jest dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych.

Nowy egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Część pisemna to 40 pytań testowych dotyczących danej kwalifikacji, w której odbywało się kształcenie. Czas tego egzaminu to tylko 60 min. Egzamin ten zostanie przeprowadzony w całej Polsce w dniu 16 czerwca na czterech zmianach – o godz. 8:00, 10:00, 12:00 lub 14:00. Godzina egzaminu zależy od kwalifikacji, z której przeprowadzony jest egzamin i została ustalona odgórnie przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE)  Można go zdawać w formie pisemnej lub elektronicznej – online w macierzystej szkole lub ośrodku prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy. Jednak o tym w jakiej formie zostanie on przeprowadzony, zdecydowała wcześniej szkoła lub ośrodek, gdyż zależy to od posiadania odpowiednich warunków i wyposażenia pracowni informatycznych. Część praktyczna zaczęła się już 26 maja, a skończy 7 lipca. Jednak zdecydowana większość tych egzaminów zacznie się dopiero od 17 czerwca. Szczegółowy terminarz został ustalony przez OKE. Ta część egzaminu może trwać 120min, 150 min, 180 min, 210 min lub 240 min w zależności od kwalifikacji i składa się z zadania praktycznego. Egzamin przeprowadzany jest dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników w szkole macierzystej lub u pracodawcy, u którego odbywała się praktyczna nauka zawodu, a dla absolwentów kkz w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym przez Dyrektora OKE. Zresztą szkoły i pracodawcy również muszą posiadać upoważnienie Dyrektora OKE do przeprowadzenia takich egzaminów. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zdają uczniowie szkół zawodowych i techników, którzy rozpoczęli naukę w 2012 roku oraz absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Stary egzamin zawodowy to także część pisemna i praktyczna jednak przeprowadzane w innej formie i w innym czasie. Część pisemna odbędzie się dla wszystkich w dniu 23 czerwca o godz. 12:00 i trwać będzie 120 min. Przeprowadza się go w formie pisemnej i zawiera 50 pytań testowych dotyczących danego zawodu i 20 pytań z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.
Część praktyczna rozpocznie się od 24 czerwca i potrwa do 27 czerwca dla absolwentów techników i szkół policealnych oraz od 1 lipca do 8 sierpnia dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. W zależności od zawodu zdaje się go na 2 zmianach, o godz. 9:00 lub godz. 15:00 i może trwać 180 lub 240 min. Ta część to zadanie praktyczne, które należy rozwiązać  w formie pisemnej lub w formie pisemnej z tzw. wykonaniem.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeznaczony jest dla tegorocznych i wcześniejszych absolwentów szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, ale zdawać go będą jeszcze przyszłoroczni absolwenci techników i szkół policealnych oraz ci wszyscy, którym nie udało się go zdać wcześniej.
Nieważne, czy jest to nowy czy stary egzamin, zdać go nie jest łatwo i wymaga dużego wysiłku, wiedzy i  umiejętności. Aby zdać egzamin zawodowy należy otrzymać z części pisemnej minimum 50 % (w starym egzaminie 50% z części zawodowej i 30 % z części ekonomicznej), a z części praktycznej minimum 75 % punktów możliwych do zdobycia.
Dlatego życzymy wszystkim zdającym pomyślnego przejścia przez ten trudny, ale jakże ważny etap kształcenia. Trzymamy za Was kciuki, powodzenia!
 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *