edurada.pl

Robert Ludwiniak
Tydzień temu ukazała się I część artykułu poświęconego przeniesieniu służbowemu nauczyciela. Dzisiaj zapraszamy na kolejną....
Początek ruchu kadrowego w oświacie to nie tylko przypadki dotyczące rozwiązywania czy nawiązywania umów o pracę, ale także możliwość skorzystania przez wielu nauczycieli z przeniesienia służbowego....
Współczesne uwarunkowania rynku pracy powodują, że pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnienie cudzoziemców. Problem ten coraz częściej dotyczy oświaty, a przykładem może być choćby możliwość zatrudniania obywateli Ukrainy, w zależności od...
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy, które nakazują skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizację. Dzisiaj przypominamy te zasady...
Na co można wydać pieniądze z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Kto i w jakim trybie może korzystać z pomocy materialnej? Na te i inne pytania odpowiada Robert Ludwiniak....
Sejm uchwalił tzw. ustawę sektorową, wdrażającą RODO. Ustawa ma szansę wejść w życie po około roku obowiązywania RODO, czyli najpóźniej w maju 2019 r....
Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją....
Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadza zmiany do ustawy Karta Nauczyciela. Zmiany dotyczą statusu prawnego nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych....
Na co można wydać pieniądze z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Kto i w jakim trybie może korzystać z pomocy materialnej? Na te i inne pytania odpowiada Robert Ludwiniak....
Nieznajomość prawa szkodzi. Tę maksymę zna każdy wykształcony człowiek. Jak czytać akty prawne, jak się w nich nie pogubić – radzi znakomity ekspert, edukator i specjalista z prawa oświatowego Robert Ludwiniak....
Shopping Basket