edurada.pl

Maciej Biernacki
Zmienia się świat wokół nas, zmienia się również polska szkoła... W jakim kierunku idą te zmiany?...
„W czasie wakacji zastanawiałem się nad drogą, którą przeszedłem i nad drogą, która jest przede mną, w moim życiu nierozerwalnie złączonym z pracą pedagogiczną.” Dziś przemyślenia dojrzałego pedagoga....
Kolejna część cyklu o awansie zawodowym nauczyciela – tym razem nauczyciela mianowanego....
W artykule opisano zasady i tok postępowania przy ubieganiu się nauczyciela mianowanego o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, jako wskazówki dla nauczycieli i dyrektora....
W kolejnej odsłonie cyklu o awansie zawodowym nauczycieli prezentujemy propozycję planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego....
Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat na swój wniosek złożony do dyrektora szkoły....
Wiele osób właśnie teraz dowiaduje się, że od września rozpocznie przygodę z pracą w szkole. Jak wygląda rozwój zawodowy nauczyciela stażysty?...
W kolejnej odsłonie cyklu o awansie zawodowym nauczycieli prezentujemy propozycję planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty....
Celem zmotywowania nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i jakości pracy zostały wprowadzone cztery stopnie awansu zawodowego dla nauczycieli. W konsekwencji została znowelizowana ustawa Karta Nauczyciela i wprowadzono zapisy rozdziału 3a zmieniające zasady...
Rozpoczynamy kolejny cykl praktyczny – tym razem dotyczący awansu zawodowego nauczycieli. Na początek podstawa prawna i harmonogram działań, kolejne elementy – wkrótce!...
Shopping Basket