Awans zawodowy: Plan rozwoju zawodowego

W kolejnej odsłonie cyklu o awansie zawodowym nauczycieli prezentujemy propozycję planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Wymogi rozporządzenia

Zaplanowane zadania do wykonania

Uwagi o realizacji zadania

§6 ust. 1 pkt 1

Poznanie organizacji szkoły

 

 

§6 ust. 1 pkt 1

Poznanie zadań szkoły

 

 

§6 ust. 1 pkt 1

Poznanie zasad funkcjonowania szkoły

 

 

§6 ust. 1 pkt 1a

Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły

 

 

§6 ust. 1 pkt 1b

Poznanie sposobów  prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole

 

 

§6 ust. 1 pkt 1c

Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy

 

 

§6 ust. 1 pkt 2

Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia

 

 

§6 ust. 1 pkt 2

Omawianie z prowadzącym obserwowane zajęcia

 

 

§6 ust. 2 pkt 4

Nabywanie umiejętności omawiania obserwowanych zajęć.

 

 

§6 ust. 1 pkt 3

Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu

 

 

§6 ust. 1 pkt 3

Omawianie prowadzonych zajęć z obserwatorem

 

 

§6 ust. 2 pkt 4

Nabywanie umiejętności omawiania prowadzonych zajęć

 

 

§6 ust. 2 pkt 2

Nabywanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkołystatutowych zadań szkoły

 

 

§6 ust. 1 pkt 4

Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 

§6 ust. 2 pkt 3

Znajomość środowiska uczniów

 

 

§6 ust. 2 pkt 3

Znajomość problemów uczniów

 

 

§6 ust. 2 pkt 3

Nabywanie umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *