edurada.pl

Karolina Żebrowska
Dwiema najważniejszymi umiejętnościami, które powinien posiadać dyrektor są: zorientowanie na ludzi, z którymi dane mu będzie współpracować, a także orientacja na powierzone zadania....
Najważniejszym zadaniem dyrektora jest właściwa organizacja pracy w szkole, w tym przydzielenie obowiązków nauczycielom i pozostałym pracownikom, a następnie nadzorowanie jej funkcjonowania....
Budowanie relacji nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Szacunek dla emocji współpracowników ułatwia stworzenie odpowiedniej atmosfery i poprawnych relacji, które rzutują na jakość pracy....
Rozporządzenie MEN określa jakie wymagania formalne musi spełniać kandydat obiegający się na stanowisko dyrektora szkoły. A jakie powinien posiadać kompetencje?...
Zarządzanie placówką edukacyjną to zadanie, które wymaga umiejętności nie tylko w obszarze kwalifikacji zawodowych, ale również takich dziedzin jak prawo, pedagogika, psychologia, etyka....
Shopping Basket