Dobry dyrektor – podsumowanie

Dwiema najważniejszymi umiejętnościami, które powinien posiadać dyrektor są: zorientowanie na ludzi, z którymi dane mu będzie współpracować, a także orientacja na powierzone zadania.

Jaki więc powinien być dobry dyrektor? Na pewno wszechstronnie wykształcony, posiadający wiedzę z wielu dziedzin, efektywny, znający siebie i swoich pracowników, kreatywny, elastyczny, potrafiący nawiązywać kontakty interpersonalne, itp. Możemy w nieskończoność wymieniać cechy. Po analizie tematu widzimy jakie kompetencje powinien mieć idealny lider. Jednak należy uzmysłowić sobie, że nie istnieje idealny dyrektor szkoły. Nie ma na świecie człowieka, który posiadałby wszystkie określone cechy i umiejętności. Liderem nie trzeba się urodzić, ale można się nim stać poprzez pracę nad sobą.

Według mnie, dwiema najważniejszymi umiejętnościami, które powinien posiadać dyrektor są: zorientowanie na ludzi, z którymi dane mu będzie współpracować, a także orientacja na powierzone zadania. Dobry lider zna swój zespół i dobrze przygotowuje się do zmian w taczającej rzeczywistości.

Wystarczy tylko trochę dobrej woli i siły działania, aby stać się dobrym szefem.

O jakości pracy dyrektora decyduje to, kim on jest, jakie ma przekonania, co myśli
o sobie i swojej pracy. Bycie liderem szkoły oznacza pełnienia roli nie tylko kierownika, ale także wizjonera i menedżera. Powoduje to, że „stawanie się” dyrektorem jest procesem ciągłym, którego nieodłącznym elementem jest uczenie się. To właśnie to rozwija samoświadomość dyrektorów, prowadzi do nabywania
i rozwijania umiejętności decydujących o byciu dobrym liderem. Praca dyrektora jest bardzo wymagająca i wymaga ciągłego doskonalenia się i rozwijania swoich kompetencji nie tylko zawodowych, ale także osobistych i interpersonalnych. Ciągły rozwój to droga do osiągniecia dobrych wyników i równowagi życiowej, w której praca, życie osobiste oraz funkcjonowanie społeczne będą miały swoje miejsce.

 

Karolina Żebrowska – uczestniczka Kursu Kwalifikacyjnego Zarządzanie Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *