Dobry dyrektor – czyli jaki?

Zarządzanie placówką edukacyjną to zadanie, które wymaga umiejętności nie tylko w obszarze kwalifikacji zawodowych, ale również takich dziedzin jak prawo, pedagogika, psychologia, etyka.

Żeby ludzie mogli być szczęśliwi w pracy, potrzebne

są trzy rzeczy: muszą się do niej nadawać; nie mogą

jej mieć za dużo i musi im dawać poczucie sukcesu.

J. Ruskin

 

Oświata jest dziedziną, w której w ostatnich latach dokonuje się wielu reform, a co za tym idzie, pojawiają się nowe wyzwania. Istotną rolę w procesie edukacyjnym oraz wychowawczym ma do spełnienia głównie osoba dyrektora. Zmieniające się polskie szkolnictwo wymusza wybranie silnego lidera. Dyrektor szkoły odpowiada za jej wizję, rozwój oraz funkcjonowanie. Zarządzanie placówką edukacyjną to zadanie bardzo odpowiedzialne, które wymaga od kierownika wielu umiejętności, nie tylko
w obszarze kwalifikacji zawodowych i organizacji pracy, ale również z takich dziedzin jak prawo, pedagogika, psychologia, etyka. Dodatkowo, dyrektor powinien posiadać pewne niezbędne cechy osobiste, które pokażą, ze jest on właściwą osobą do pełnienia tego stanowiska.

Idealny dyrektor. Jakie powinien posiadać umiejętności i kompetencje? Jakie cechy charakteru? Jak jego osobowość wpływa na funkcjonowanie szkoły? Temat ten, z pozoru łatwy i oczywisty, interesuje mnie już od dłuższego czasu.

   Jestem nauczycielką z zaledwie kilkuletnim stażem pracy w szkolnictwie. Na swojej ścieżce edukacyjnej (praktyki, wolontariat), a także zawodowej, niejednokrotnie miałam możliwość zaobserwowania, jak osobowość dyrektora i posiadane przez niego kompetencje wpływają na funkcjonowanie placówki oświatowej. Niektórych
z poznanych przeze mnie liderów mogę traktować jako wzór do naśladowania, ale spotkałam również takich, którzy nie byli dobrymi przywódcami. Te doświadczenia były dla mnie pomocne i zainspirowały mnie do stworzenia swojej wizji szkoły, a także do zastanowienia się, jakim dyrektorem chciałabym być w przyszłości. Pragnę przygotować się do pełnienia tej roli jak najlepiej, poprzez dokładną analizę tematu wymaganych kompetencji, a także czerpiąc z doświadczeń moich kolegów i koleżanek w zawodzie.

              Gdybyśmy spytali nauczycieli, jaki według nich powinien być idealny pracodawca, otrzymalibyśmy zestaw różnych odpowiedzi. I wszystkie z nich byłyby poprawne, ponieważ dla każdego stwierdzenie to oznacza coś innego, na przykład kogoś, kto oferuje pracę atrakcyjną pod względem finansowym, zapewnia możliwości rozwoju albo dba o przyjazną atmosferę w pracy, kogoś, kto dobrze współpracuje
z organem prowadzącym, albo w kontaktach z ludźmi jest wyrozumiały, może ktoś kto czasem przymyka oko na kilka spraw? Jako osoby, które będą ubiegać się o stanowisko dyrektora w placówce edukacyjnej musimy dobrze wiedzieć, nie tylko czego oczekujemy, ale także jakie oczekiwania mają wobec nas inni.

              Stworzenie właściwego środowiska pracy zwiększa jej efektywność. Dyrektor szkoły musi być jej przywódcą. Zadania jakie będzie wykonywał zależą od specyfiki placówki. W literaturze wymienia się trzy główne role jakie ma do pełnienia dyrektor szkoły:

– interpersonalną – reprezentowanie szkoły, pośredniczenie w kontaktach między jednostkami organizacyjnymi placówki, budowanie relacji z personelem, rodzicami, organem prowadzącym oraz innymi interesantami;

– informacyjną – tworzenie informacji, przekazywanie ich, a także odpowiadanie za istniejący system przepływu informacji;

– decyzyjną – podejmowanie wszelkich decyzji, na przykład związanych
z rozdzielaniem zasobów, kierunku działań, rozwiązywania sytuacji kryzysowych, ustalanie wizji i celów kierunków działań placówki, sprawy kadrowe (Goriszewski, 2000).

Cdn.

Karolina Żebrowska – uczestniczka Kursu Kwalifikacyjnego Zarządzanie Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *