wojtek38

Algorytm przekazywania informacji zwrotnej podczas oceniania

Nie wystarczy wiedzieć, co to jest informacja zwrotna i jaką rolę pełni w relacjach z innymi. Chcemy przecież umieć stosować ją w codziennym życiu. Ze względu na aktualne zapisy w rozporządzeniu MEN w sprawie obowiązku przekazywaniu informacji zwrotnej przez nauczyciela, chciałbym skupić się teraz na jej wykorzystaniu w celu poprawienia wyników nauczania.