edurada.pl

Wśród nowych modelowych rozwiązań zaproponowanych w nowej ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich znajduje się określenie dolnego progu wiekowego na poziomie ukończonych 10 lat, jako warunku prowadzenia w stosunku do nieletniego postępowania...
Shopping Basket