uroczysto

Wielka uroczystość

Przez długie 25 lat miałem przyjemność być pedagogiem i pracować z młodzieżą potrzebującą szczególnego wsparcia. Ten czas zapamiętałem jako okres moich wzlotów i upadków zawodowych, a co się z tym wiąże, radości i rozczarowań. Jedno wiem na pewno – ta praca wymagała ode mnie wielkiego zaangażowania emocjonalnego.

uroczysto

Wielka uroczystość

Przez długie 25 lat miałem przyjemność być pedagogiem i pracować z młodzieżą potrzebującą szczególnego wsparcia. Ten czas zapamiętałem jako okres moich wzlotów i upadków zawodowych, a co się z tym wiąże, radości i rozczarowań. Jedno wiem na pewno – ta praca wymagała ode mnie wielkiego zaangażowania emocjonalnego.