13.11

Kim chciałbyś zostać? – pytanie stare jak świat…

Rozwój zawodowy człowieka to nieodłączny element dojrzewania jego osobowości, a więc można powiedzieć, że przygotowanie do pełnienia funkcji zawodowych zaczyna się już w przedszkolu i trwa przez całe nasze życie. Stąd zapewne pomysł, aby preorientacja zawodowa stała się ważnym obszarem działań każdego przedszkola, podejmowanych przez nauczycieli przy współudziale rodziców i ukierunkowanych na zbliżanie dzieci do środowiska pracy.

12.11

„Obyś cudze dzieci uczył…” – o wyzwaniach współczesnego nauczyciela.

Nauczycielom powierzono niezmiernie trudne zadania związane oświatę, polegającą na upowszechnianiu wykształcenia ogólnego i zawodowego oraz realizowaniu zadań wychowawczych w celu zapewnienia jednostkom wszechstronnego rozwoju i pomyślnej egzystencji, a społeczeństwu więzi kulturalnych, łączących jego przeszłość historyczną z teraźniejszością i budową pomyślnej przyszłości.