pills-in-hand-2

Nauczyciele uciekają na zwolnienia. Wkrótce nie będzie miał kto uczyć

Liczba wystawianych zwolnień lekarskich dla pracowników edukacji w bieżącym roku szkolnym jest o 37 proc. większa niż w roku szkolnym 2018/19. Na razie trudno oszacować, czy sytuację jest w stanie poprawić częściowe przejście na edukację zdalną. Dyrektorzy szkół mówią wprost, że być może nie da się zrealizować w tym roku całej podstawy programowej.