16.12.2

Jak wychować dobrego i mądrego człowieka?

Niektórzy badacze twierdzą, że najskuteczniejszym sposobem wychowywania do wartości jest przykład własnego życia, autorytet moralny. Wszystkie inne metody, czy to pogadanki, czy dyskusje, czy analizy postaw, powierzanie zadań, wzmacnianie pozytywne mogą tylko pełnić rolę pomocniczą w wychowywaniu do wartości. Co tak naprawdę decyduje o właściwym wychowaniu przyszłych pokoleń? O tym pisze dzisiaj Bożena Brzozowska.