edurada.pl

Widoczne uczenie się wewnątrz szkoły to w dużej mierze jej nauczyciele podchodzący do pracy z entuzjazmem i zaangażowaniem. Coraz więcej nauczycieli postrzega siebie jako tych, którzy są w stanie wywołać pozytywne zmiany...
Dobrze przygotowane i zrealizowane wycieczki kumulują zadania edukacyjne w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz wychowania. Przyczyniają się również do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży....
Widoczne uczenie się wewnątrz szkoły to w dużej mierze jej nauczyciele podchodzący do pracy z entuzjazmem i zaangażowaniem. Coraz więcej nauczycieli postrzega siebie jako tych, którzy są w stanie wywołać pozytywne zmiany...
Dzisiaj prezentujemy już ostatnią część naszego cyklu poświęconego nowym zasadom awansu zawodowego. Mamy nadzieję, że dzięki temu Państwa ścieżka kariery zawodowej będzie łatwiejsza do pokonania....
Kontynuujemy temat awansu zawodowego nauczycieli – dzisiaj trzecia część zasad realizowania ścieżki awansu zawodowego według najnowszych przepisów....
Tydzień temu ukazała się pierwsza cześć artykułu Bożeny Brzozowskiej na temat zmian w awansie zawodowym nauczycieli. Dzisiaj publikujemy kolejne najważniejsze informacje na ten temat....
Tak ważnych zmian w awansie zawodowym nauczycieli nie było od wielu lat. W roku szkolnym 2022/2023 mamy do czynienia z reformą systemu awansu zawodowego. Jak będzie wyglądał nowy awans zawodowy nauczycieli...
Na dobre uczenie się na lekcji wpływa organizacja pracy w parach i w grupach. Współpraca z innymi osobami jest, zdaniem neurobiologów, źródłem głębokiej satysfakcji. Wspólna praca nad zadaniem stwarza każdej osobie okazję...
Mam wielki problem ze szkolną sprawiedliwością. Często słyszę, że nie można niektórym dzieciom pozwalać na poprawienie sprawdzianu, wydłużyć czasu na pisanie, czy dać kolejnej szansy, bo to byłoby NIESPAWIEDLIWE wobec innych. Zastanawiając...
Dzisiaj przypominamy najważniejsze założenia system oceniania w szkołach. Zbliża się koniec roku szkolnego, lada moment pojawią się w dzienniku oceny końcowe. O czym warto wiedzieć?...
Shopping Basket