10.03.2022

Praca wychowawcza w klasie zróżnicowanej kulturowo

Praca w klasie wielokulturowej, zwłaszcza w takiej, w której uczniowie cudzoziemcy nie znają języka polskiego, stanowi dla nauczyciela niewątpliwie wyzwanie i stwarza wiele problemów. Może być też źródłem satysfakcji i zadowolenia z odniesionego sukcesu. Pracując z dziećmi cudzoziemskimi, nauczyciele powinni uwzględnić w swoim warsztacie kilka istotnych elementów.