28.04.2022

Wyzwanie – Wychowanie! Jak szkoła kształtuje młodego człowieka?

Właściwie prowadzona praca wychowawcza szkoły może pomóc w przezwyciężaniu wielu zagrożeń. W szkole uczeń codziennie przebywa średnio 4-5 godzin. W tym czasie szkoła przejmuje nad dziećmi i młodzieżą całkowitą opiekę, polegającą na zaspakajaniu potrzeb swych wychowanków. W jaki sposób szkoła wychowuje? O tym pisze dzisiaj Bożena Brzozowska.