31.05.2023

Jak rozmawiać z dzieckiem?

Wydarzenia ostatnich lat znacząco wpłynęły na kondycję psychiczną całego społeczeństwa. Zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych obserwujemy wzrost trudności emocjonalnych związanych ze skumulowaniem stresu związanego z pandemią, edukacją zdalną czy wojną na Ukrainie. Częściej spotykamy się z rozdrażnieniem i oporem ze strony dziecka lub nastolatka, w rozmowie z nimi częściej słyszymy historie nacechowane zamartwianiem się, tworzeniem w myślach czarnych scenariuszy (katastrofizacja) lub kurczowym trzymaniem się jednego wybranego punktu widzenia (widzenie tunelowe).