Akcja Róża od Św. Walentego

Zbliżają się Walentynki, święto zakochanych. Nie wszyscy jednak wiedzą, ze Święty Walenty jest nie tylko patronem zakochanych, ale i chorych psychicznie. Stowarzyszenie Świętego Walentego działające w ramach Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego od 4 lat czterech już lat organizuje akcję „Róża od Świętego Walentego”

Edurada pisząc o sobie w redakcyjnym wstępie nazywa się „portalem edukacyjnym” i niewątpliwie nim jest. Portalem pozwalającym czytelnikom nie tylko na zaznajomienie się z  aktualnymi problemami szkolnictwa i wychowania, pedagogiki i psychologii, ale także platformą wymiany doświadczeń i miejscem umożliwiającym dyskusję na nurtujące współczesne społeczeństwo problemy. Poprzez artykuły swoich współpracowników i ekspertów Edurada stawia odważne pytania dotyczące zjawisk, postaw i nastawień pokutujących we współczesnym świecie i utrudniających zarówno rozwój indywidualny, jak i społeczny jednostki. Edurada jest portalem zaangażowanym poruszającym na swych łamach nie zawsze chętnie podejmowane tematy i zwracając na nie uwagę czytelnika zajmuje konkretne stanowisko w dyskutowanych zagadnieniach. Współautorzy Edurady wspierają zainteresowanych czytelników konkretną poradą i pomocą, dzielą się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem w kwestiach wychowawczych, w problemach psychologicznych  i odpowiadają na wiele innych stawianych im pytań. Edurada kształtuje nie tylko społeczną opinię, ale sama udziela konkretnej pomocy ludziom którzy jej potrzebują.

Edurada jest portalem otwartym na świat, na zachodzące w nim wydarzenia i przemiany, portalem świadomym istniejących w nim ludzkich problemów i potrzeb.

I Edurada nie pozostaje wobec nich bierna. Gorący apel zawarty w artykule Michała Kurpińskiego zwracającego się do czytelników Edurady o pomoc dla syryjskich uchodźców jest tylko jednym tego przykładem.

Dlatego też, korzystając z możliwości na jaka pozwala nasza edukacyjna platforma, pragnę zwrócić uwagę czytelnika na palący problem społeczny, jeden z tych, które bywają chętnie przemilczane. Chcę przedstawić ludzi, których opinia publiczna spychała i spycha na społeczny margines skazując na izolacje i samotność.

Grupa dotkniętych kryzysem psychicznym osób wraz z kilkoma psychologami, garstką studentów i wolontariuszy postanowiła przerwać to społeczne milczenie i rozpoczęła  edukację opinii publicznej dotyczące chorób psychicznych i dotkniętych nimi osób.

W ten sposób 2009 roku powstało stowarzyszenie pacjentów, częściowo wspomagane w swojej działalności przez wolontariuszy i psychologów, które rozpoczęło z ogromnym zaangażowaniem i odwagą swoją edukacyjną działalność. Mowa tu o działającym (obecnie już w ramach Pomorskiej Koalicji na rzecz chorych psychicznie) Stowarzyszeniu Świętego Walentego.

„Naszym zdaniem – mówi prezes Stowarzyszenia, Pan Robert Chmielewski – istnieje wielka potrzeba uświadomienia społeczeństwa  i dialogu o chorobach psychicznych po to aby obalić mity, jakie tworzą się na ich temat. Dotychczasowe publicznej debaty na temat zdrowia i choroby psychicznej, czego przejawem są między innymi starania, aby wprowadzić w kraju Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, nie świadczą naszym zdaniem o dokonującej się powszechnie przemianie poglądów na temat zaburzeń psychicznych. Trudno również wnioskować o pozytywnej modyfikacji społecznego stosunku emocjonalnego do osób, które ich doświadczyły.”

Corocznie 14 lutego  Stowarzyszenie organizuje akcję „Róża od Świętego Walentego”. Przedsięwzięcie to jest wyrazem solidarności i zrozumienia dla pacjentów i personelu szpitali psychiatrycznych.

 

Od kilku lat Stowarzyszenie zaangażowane jest w coroczne obchody Trójmiejskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie – „Otwórzcie Drzwi”. Bierze ono również udział w ważnych wydarzeniach dotyczących ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, m.in. w corocznie organizowanym forum krakowskim dotyczącym psychiatrii środowiskowej.

Fundamentalne znaczenie dla pracy nad postawami społecznymi, ale również nad zwiększaniem skuteczności kampanii i polityki społecznej, daje możliwość bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, który pokonał głęboki kryzys psychiczny. Jednakże możliwość korektywnych spotkań tego rodzaju należy do rzadkości, bowiem nadal obawiamy się dyskutować o zagadnieniach zdrowia psychicznego i ujawniać własne, związane z tym  problemy.  Istniejące nastawienie wobec osób chorujących psychicznie – stereotypowe i nieprawdziwe wyobrażenia, lęk oraz wynikające z tego unikanie jakiegokolwiek wspólnego działania – są zasadniczą barierą, która utrudnia partycypację w życiu społecznym, w tym w świecie pracy.

„Spośród 1,5 miliona osób z doświadczeniem choroby psychicznej w Polsce tylko nieliczni  decydują się na to, aby dać świadectwo swojego zdrowienia. Robiąc to, wykazują wielka odwagę i wiele ryzykują. Robią to w trosce zarówno o poczucie własnego bezpieczeństwa „dzisiaj jak i w trosce o bezpieczeństwo wszystkich osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego” jutro”.  [Hubert Kaszyński, Anna Liberadzka]

Stowarzyszenie Świętego Walentego; adres: Rębielcz 43, 83-032 Pszczółki; swietywalenty.gda@gmail.com tel.:   +48 503 681 273, +48 58 739 67 24;  NIP 6040124065; KRS 0000339787; konto: Bank Ochrony Środowiska S.A., nr: 27 1540 1098 2109 5554 0506 0001

www.swietywalenty.pl

Akcja „Róża od Świętego Walentego”

14 lutego 2014 r. TRÓJMIASTO

Zbliżają się Walentynki, zaimportowane jakiś czas temu z USA święto zakochanych. Nie wszyscy jednak wiedzą, ze Święty Walenty jest nie tylko patronem zakochanych, ale i chorych psychicznie. Osoby z kryzysami psychicznym, ich problemy i potrzeby nie budzą zainteresowania współczesnego  społeczeństwa, a interesy osób dotkniętych chorobą psychiczną spychane są na margines społecznych zjawisk.  Walentynki, święto ich patrona, jest szczególną okazją, aby o nich przypomnieć. Stowarzyszenie Świętego Walentego działające w ramach Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego od 4 lat czterech już lat organizuje akcję „Róża od Świętego Walentego”

Zainicjowana przez Stowarzyszenie akcja dzięki wsparciu i finansowej pomocy organizacji i instytucji zrzeszonych w Pomorskiej Koalicji w tym roku przeprowadzona zostanie na terenie całego Trójmiasta. Członkowie Stowarzyszenia i innych klubów zrzeszających osoby dotknięte chorobą psychiczną  odwiedzą w tym dniu pacjentów i pracowników zamkniętych i dziennych oddziałów psychiatrycznych wręczając im róże.

Dla pacjentów, często osamotnionych i rzadko odwiedzanych przez bliskich i znajomych akcja jest nie tylko miłym dowodem pamięci, ale również wydarzeniem które wyrywa ich choćby na moment ze społecznej izolacji.

Możliwość bezpośredniego kontaktu członków Stowarzyszenia z pacjentami oddziałów psychiatrycznych w trakcie Akcji Róża jest również dobrą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń i konkretnej informacji o klubach samopomocy, stowarzyszeniach pacjentów i działalności poszczególnych, istniejących już instytucji opieki ambulatoryjnej.

Drobny gest okazanej sympatii, wręczona róża, ciepła rozmowa z ludźmi jakże często pozostawionych samym sobie w zmaganiach z kryzysem psychicznym jest dla nich formą nadziei w możliwość wyzdrowienia i uzyskanie wsparcia w procesie zdrowienia.

Dla wielu z nich walentynkowe spotkania są również zalążkiem wiary w odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie, uzyskania pełnej, społecznej akceptacji umożliwiającej realizację swoich życiowych celów.  Społeczna akceptacja jest niezbędna do podjęcia pracy zawodowej, do nawiązania związków partnerskich, do znalezienia lub odzyskania miejsca w rodzinie.

Akcja Róża przeprowadzana w Walentynki, święto zakochanych, chce podkreślić że chorzy psychicznie podobnie jak wszyscy inni ludzie mają prawo do miłości, że jej potrzebują, że chcą nią i potrafią obdarzać innych. Pomóżmy im w tym.            

Organizacja akcji wymaga zakupu ok. 1500 róż, wręczanych w Trójmieście, zaangażowania wolontariuszy w przygotowanie i dekorację róż oraz ich wręczanie. Koszt jednej róży wynosi ok. 1 zł.

Osoby, organizacje i instytucje pragnące wesprzeć lub uczestniczyć w Akcji Róże mogą się zgłaszać do lokalnych koordynatorów:

Gdańsk: Robert Chmielewski: Tel. 503 681 273, e-mail: chmielewski.info@gmail.com

Gdynia, Sopot: Barbara Krzyślak, tel.: 797 993 618   e-mail: b.krzyslak@mopsgdynia.pl

 

Jeżeli chcesz wesprzeć finansowo Akcję „Róża od Świętego Walentego” możesz wpłacić darowiznę na konto:

Stowarzyszenia Świętego Walentego

Bank Ochrony Środowiska S.A.

nr konta: 27 1540 1098 2109 5554 0506 0001

z dopiskiem: akcja róża 2014

 

Pamiętaj ! jedna róża to tylko jeden złoty !!!

Jeżeli chcesz wesprzeć finansowo akcję „Róża od Świętego Walentego” możesz wpłacić darowiznę na konto:

Stowarzyszenie Świętego Walentego
Bank Ochrony Środowiska S.A.

nr konta: 27 1540 1098 2109 5554 0506 0001

z dopiskiem: akcja róża 2014
 
Pamiętaj ! jedna róża to tylko jeden złoty !!!
 
Do realizacji akcji „Róża…” zapraszamy również osoby, organizacje i instytucje działające na terenie innych miejscowości Województwa Pomorskiego.
 
Organizatorzy:

Stowarzyszenie Św. Walentego

Zrzesza osoby, które same doświadczyły kryzysu psychicznego, postawiło sobie za cel walkę ze stygmatyzacja chorych psychicznie i z pokutującymi ciągle jeszcze w społeczeństwie mitami na temat przebiegu chorób psychicznych. Działalność Stowarzyszenia jest także próbę  poprawy istniejącej, ale całkowicie niewystarczającej psychiatrycznej opieki  ambulatoryjnej po zakończeniu terapii stacjonarnej.

Kontakt: ul. Chrobrego 56, Gdańsk Wrzeszcz,
 
e-mail: swietywalenty.gda@gmail.com, www.swietywalenty.pl

tel. +48 58 739 67 24 – środy i piątki w godz. 15:00 – 18: 00

lub tel. +48 503 681 273, +48 698 236 132

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego
www.otwartebramy.org

81-835 Sopot, ul. Marynarzy 4,

tel./fax: 58 341 83 52 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *