Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Księgowość szkolna

Księgowość szkolna

07:57 29-04-2015

Dla kogo: Dyrektorzy , Organy prowadzące , Księgowi

Kategoria: Prawo oświatowe , Księgowość i finanse , System oświaty

Zasady powierzania obowiązków i zadań głównego księgowego w szkole lub placówce, która nie prowadzi własnej księgowości.

Ustawa o systemie oświaty, w art. 5.7 i 5.9 zakłada prowadzenie księgowości szkolnej poza szkołą lub placówką, w ramach jednostek obsługi administracyjno-księgowej (tzw. zespołów lub biur obsługi oświaty). Konsekwencją wyłączenia księgowości ze szkoły jest brak stanowiska głównego księgowego w placówce. Główny księgowy zespołu obsługi pełni więc rolę głównego księgowego szkoły lub placówki.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, dyrektor szkoły lub placówki, jako kierownik jednostki może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym tej jednostki. Oznacza to, że główny księgowy zespołu obsługi administracyjno-księgowej nie staje się „automatycznie” głównym księgowym szkoły lub placówki. Powierzenie tego obowiązku powinno wiązać się z imiennym wskazaniem konkretnej osoby. Część jednostek obsługi zadbało o tę formę powierzenia obowiązków przez szkoły – przygotowało odpowiednie formuły. Część jednak szkół i placówek pozostało „w próżni” – traktując głównego księgowego zespołu obsługi finansowej, jako de facto księgowego szkoły.

Główny księgowy gwarantuje szkole lub placówce „bezpieczeństwo finansowe”. Jest odpowiedzialny, za sprawdzenie, czy umowa jest zgodna z prawem, oraz czy są zabezpieczone środki na jej realizację. Dyrektor szkoły nie powinien podpisywać umowy zanim nie zostanie ona podpisana – kontrasygnowana przez głównego księgowego. Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie, oznacza, że: nie zgłasza zastrzeżeń prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem; nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji; oraz że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki. O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach główny księgowy zawiadamia pisemnie kierownika jednostki, czyli dyrektora szkoły lub placówki. Dyrektor może wstrzymać realizację zakwestionowanej operacji albo wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji – dyrektor może zadecydować o realizacji umowy, czyli podpisać umowę i przekazać ją kontrahentowi, mimo braku stosownego podpisu głównego księgowego. Jednak w takim wypadku, zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o swojej decyzji zarząd jednostki samorządu - wójta, burmistrza lub prezydenta.

Marek Hampel

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x