Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Nauczycielu! Trzymaj fason! – o standardach w zawodzie.

Nauczycielu! Trzymaj fason! – o standardach w zawodzie.

22:21 17-03-2020

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele

Kategoria: Dobre praktyki

O etyce w zawodzie nauczyciela pisano już całe rozprawy. Dziś przyjrzymy się temu, jakie standardy wyznaczają płaszczyznę pracy nauczyciela, pedagoga, który chce być autorytetem dla młodych.

Do kwestii związanych z etyką zawodu nauczyciela odniósł się Marian Śnieżyński w książce "Nauczanie wychowujące", w której stwierdza między innymi, że odpowiedzialność wychowawcy przybiera podwójny wymiar. Śnieżyński pisze: „Z jednej strony odpowiadam za "ucznia", za przebieg procesu nauczania i wychowania, za realizację potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży, za ich wszechstronny rozwój, ale równocześnie odpowiadam "przed" - dyrektorem, przed rodzicami, którzy oddali największy swój skarb w moje ręce. odpowiadam również przed samym sobą, przed swoim sumieniem. Od tego, kim jest nauczyciel jako człowiek, zależą sukcesy wychowawcze. Janusz Korczak powiedział: "Być człowiekiem, to znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do paski posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swojego wykształcenia i pomagać innym"[1].

W związku z powyższym warto dokonywać autorefleksji związanej z dopełnianiem zadań wpisanych w misje zawodu nauczyciela. Można to robić w formule ewaluacji własnej pracy, we współpracy z uczniami, kolegami oraz rodzicami. Józef Pielachowski, autor licznych książek i publikacji z zakresu oświaty, podaje 10 zasad, których analiza może szybko zweryfikować, czy trzymamy odpowiednie standardy nauczycielskiej pracy.

Sprawdźmy:

  • Wiem, że przyszłość moich wychowanków w dużym stopniu zależy ode mnie.
  • Nigdy nie poniżam godności ucznia. Poniżony zawsze odpłaca złem.
  • W konflikcie z uczniami nie gorączkuję się, jestem sędzią a nie stroną.
  • Nie lekceważę własnych poleceń, zawsze kontroluję ich wykonanie.
  • Jestem cierpliwy, uczniowie mają prawo myśleć i działać wolniej ode mnie.
  • Lekcja jest dla uczniów - nie dla mnie. Mój sukces powstaje tylko z sukcesów moich uczniów.
  • Nie jestem nieomylny. Mądrość polega na przyznaniu się do błędu i naprawieniu go.
  • Autorytet nie polega na wzbudzeniu strachu, lecz na kompetencji, sprawiedliwości, konsekwencji wymagań.
  • Wymagania nie wykluczają życzliwości; nie zrzędzę, nie pouczam, czyn jest lepszy od mówienia, przykład lepszy od instrukcji.
  • Nie spodziewam się powierzchownej wdzięczności wychowanków. Jeśli zaszczepię im lepszą stronę mojej osobowości - będą mi wdzięczni przez całe życie.

Pole odpowiedzialności zawodu nauczyciela jest bardzo szerokie i stawia przed nim szereg wyzwań związanych z aspektem dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym. To szczególnie wymagający zawód. Oprócz rzetelnie przekazanej wiedzy nauczyciel musi biegle orientować się w sytuacjach relacyjnych i umieć zadbać o poczucie bezpieczeństwa, w tym psychicznego, swoich podopiecznych. Wprowadzenie kontroli zarządczej, której standardy zobowiązują do sformułowania norm środowiska wewnętrznego, podnoszenia świadomości wartości etycznych przyjętych w jednostce i przestrzegania ich przy wykonywaniu powierzonych zadań spowodowało, że  wewnętrzne kodeksy etyki ma większość szkół, mimo iż nie istnieje regulacja, która wprost nakłada obowiązek wprowadzenia takiego dokumentu w placówkach oświatowych. Główne uregulowania zawiera bowiem Karta nauczyciela. Jednak jej zapisy sformułowane są w sposób dość ogólny, zatem skodyfikowanie zasad i norm może pomóc w rozstrzyganiu problemów etycznych, w interpretacji sytuacji spornych i trudnych.


[1] Marian Śnieżyński, Nauczanie wychowujące, wyd. PAT, Kraków 1995

Monika Zdrzyłowska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x