Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche
powrót

Jesteś tutaj: Strona główna \ Biblioteka pedagogiczna \ Specyfika pracy pedagoga z perspektywy pedagoga i dyrektora

Specyfika pracy pedagoga z perspektywy pedagoga i dyrektora

10:26 25-04-2012

Dla kogo: Dyrektorzy , Nauczyciele , Studenci

Kategoria: Psychologia i pedagogika , System pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Eksperci Instytutu Kształcenia EKO-TUR z Katedry Badań i Ewaluacji przeprowadzili w 2011 roku badania dotyczące specyfiki pracy pedagoga szkolnego.

Badania przeprowadzono metodą wywiadu. W celu dokładnego zebrania danych skonstruowano dwa kwestionariusze  -  dla pedagogów i osobny dla dyrektorów. Oba scenariusze wywiadu składały się z 10 pytań. Odpowiedzi na poszczególne pytania przedstawiamy poniżej.


Większość badanych pedagogów wyraziła zdanie, że najważniejsza w pracy pedagoga jest wiedza dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej i szczegółowa wiedza dotycząca deficytów rozwojowych dzieci. Nieliczni respondenci wskazali na wiedzę o aktualnych trendach w pedagogice. Żadna z ankietowanych osób nie wybrała takich obszarów wiedzy, jak ogólna wiedza o oświacie (Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela) oraz przepisy prawne dotyczące pracy pedagoga.
 Wszyscy dyrektorzy uważali, że w pracy pedagoga ważna jest wiedza dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Większość badanych wskazała na  szczegółową wiedzę dotycząca deficytów rozwojowych dzieci. Połowa dyrektorów uznała za taką wiedzę o przepisach prawnych dotyczących pracy pedagoga. Nieliczni respondenci wskazali wiedzę o aktualnych trendach w pedagogice. Żadna z ankietowanych osób nie wskazała obszaru ogólnej wiedzy o oświacie (Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela).

Jakie trudności napotyka pedagog w pracy w poszczególnych obszarach?
 Zdaniem pedagogów największe trudności w pracy to brak specjalistycznych szkoleń w powyższych zakresach oraz finansowania tych szkoleń, a także niesprecyzowane wymagania dotyczące dokumentacji pedagoga.
Natomiast odpowiedzi dyrektorów przedstawione zostały w poniższej tabeli:

  
Czy uważa Pan/Pani, że w pracy pedagoga ważna jest ogólna wiedza o zmianach cywilizacyjnych (społeczno-kulturowych) oraz  wpływie tych zmian na szkołę?
 Wszyscy badani pedagodzy i dyrektorzy uznali, że wiedza taka jest ważna w pracy pedagoga.


Czy są jeszcze jakieś obszary wiedzy, których nie uwzględniliśmy na tej liście, a które są ważne w pracy pedagoga?
 Wszyscy badani pedagodzy uznali, że nie ma takich obszarów.
 Natomiast wśród dyrektorów pojawiła się opinia, że w pracy pedagoga ważne są również:
- ogólne zasady komunikacji interpersonalnej
- humanitaryzm – poczucie dobra drugiego człowieka

 
Wszyscy pedagodzy uważają, że do najważniejszych umiejętności w ich pracy zaliczyć należy umiejętność pracy z uczniem trudnym. Ponad połowa badanych uznała, że za taką można uznać umiejętność rozwiązywania konfliktów i przeprowadzania dobrej interwencji oraz współpracy z nauczycielami. Połowa pedagogów za najważniejszą w pracy uznała umiejętność współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę na rzecz dziecka. Niewielka część tej grupy badanych wskazała na umiejętność współpracy z rodzicami  i umiejętność współpracy z dyrektorem.

 Wszyscy dyrektorzy za najważniejszą w pracy pedagoga uznali umiejętność rozwiązywania konfliktów. Ponad połowa z badanych za takie uznała umiejętności przeprowadzenia dobrej interwencji, współpracy z rodzicami oraz współpracy z nauczycielami. Natomiast połowa grupy dyrektorów wskazała umiejętność współpracy z dyrektorem, współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę na rzecz dziecka oraz pracy z uczniem trudnym.
Jakie trudności napotyka pedagog w pracy związane z poszczególnymi umiejętnościami?
 Pedagodzy wymieniali następujące trudności:
- brak szkoleń doskonalących powyższe umiejętności, które w efekcie dawałyby większą skuteczność w pracy
- różne, często sprzeczne oczekiwania innych osób
- trudności w dotarciu do uczniów sprawiających problemy wychowawcze
 Natomiast wypowiedzi dyrektorów przedstawione zostały w tabeli poniżej:

 


Wszyscy pedagodzy uznali, że w pracy pedagoga ważna jest umiejętność koordynowania pracy zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i umiejętność tworzenia dokumentacji ucznia objętego opieką pedagoga. Większość badanych za taką umiejętność uznaje budowanie strategicznych dokumentów szkoły, takich jak: wizja, program wychowawczy. Mniej niż połowa badanych za ważną uznała umiejętność wykorzystania technik informatycznych.
 Wszyscy dyrektorzy uznali za ważne wszystkie wymienione umiejętności. Dodatkowo uznali, że w pracy pedagoga ważne są takie umiejętności jak:
- nawiązywania kontaktu, budowania relacji
- słuchania, pozyskiwania zaufania, feedback
- współpracy w zespole wychowawczym
- bycia odważnym i stanowczym w zabieganiu o dobro dziecka ( nie liczą się powiązania koleżeńskie)
- korzystania z rozwiązań zewnętrznych i sprawdzenia ich na terenie własnej szkoły.

Jakie oczekiwania wobec roli pedagoga wg Pana/Pani mają:
 Odpowiedzi to pytania dotyczące oczekiwań wobec pedagogów  przedstawione zostały w poniższej tabeli:


Co jest najbardziej satysfakcjonujące w pracy pedagoga?
 Pedagodzy udzielili następujących odpowiedzi:
- uśmiech ucznia, wdzięczność jego, rodzica
- sukcesy uczniów w nauce, dobra frekwencja
- rozwiązane sprawy, konflikty
- zmiany w postawach uczniów, w jego zachowaniu
- otwartość, zaufanie młodzieży
- poprawa relacji uczeń – rodzic, uczeń - nauczyciel

Badania przeprowadziła:Magdalena Kaliszkowska-socjolog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończyła także studia magisterskie z Ekonomii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie.

 

Agnieszka Jarzębska

Zapraszamy do dyskusji na temat artykułu na naszym facebooku


Dodaj komentarz

Nie możesz pisać komentarzy zanim się nie zalogujesz.. Logowanie tutaj.

Komentarze

Nikt nie skomentował jeszcze tej strony

Subskrybuj komentarze przez RSS na tej stronie | RSS dla wszystkich komentarzy

Zadaj pytanie

x

Zapisz się na newsletter

x