edurada.pl

Beata Jeziorska
Około 70% rodziców uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego decyduje się, by ich dziecko uczęszczało do placówki ogólnodostępnej, gdzie otrzymuje wsparcie w ramach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy kształcenia specjalnego....
Dzisiejsi uczniowie kilka razy w swoim życiu zmienią zawód, dlatego będą potrzebowali różnorodnych umiejętności: pracy w zespole, krytycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów....
Dzisiejsi uczniowie kilka razy w swoim życiu zmienią zawód, dlatego będą potrzebowali różnorodnych umiejętności. aby byli przygotowani do radzenia sobie w stale zmieniającym się świecie....
Dzisiejsi uczniowie kilka razy w swoim życiu zmienią zawód, dlatego będą potrzebowali różnorodnych umiejętności: pracy w zespole, krytycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów....
Badania wskazują, że nauczyciele dwa razy częściej cierpią na wypalenie zawodowe niż inni pracownicy wykonujący usługi społeczne. Jak poradzić sobie z tym problemem?...
OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE, czyli nauczanie pomagające nauczycielowi nauczać, a uczniowi uczyć się – jego uwarunkowania prawne i szanse w polskiej szkole....
OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE, czyli nauczanie pomagające nauczycielowi nauczać, a uczniowi uczyć się – jego uwarunkowania prawne i szanse w polskiej szkole....
Dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia lub na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową....
Obecna propozycja ścieżki awansu zawodowego nauczycieli wydłuża się z 10 do 15 lat, ale będą promowani nauczyciele, którzy otrzymają ocenę wyróżniającą....
Nauczyciel ma obowiązek poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności związane z wykonywaną pracą, analizować jej wyniki, wykorzystywać wnioski do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego....
Shopping Basket