Co motywuje nauczycieli do pracy?

Badania wskazują, że nauczyciele dwa razy częściej cierpią na wypalenie zawodowe niż inni pracownicy wykonujący usługi społeczne. Jak poradzić sobie z tym problemem?

Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć.”
(Jacek Walkiewicz)

Brak motywacji do pracy odbija się na zdrowiu fizycznym i psychicznym nauczycieli.

Aby poprawić tę sytuację, należy wyeliminować czynniki demotywujące – w Polsce są to:

– niskie zarobki,

– nieprawidłowe zarządzanie/ brak wsparcia ze strony dyrekcji,

– zachowanie uczniów,

– brak stabilizacji i bezpieczeństwa zawodowego.

Dopiero po usunięciu tych czynników należałoby wprowadzić czynniki motywujące.

Wyniki badań nad Polską Mapą Motywacji:

– dobra atmosfera w pracy,

– docenianie zaangażowania i sukcesów,

– podnoszenie kwalifikacji,

– pewność zatrudnienia.

Najważniejsze i najwyżej ocenione są rzeczowe i pełne wzajemnego szacunku kontakty
z dyrektorem, następnie odpowiedzialność za własną pracę i samodzielność. Najsłabiej nauczyciele ocenili system wynagrodzeń za pracę.

Jak wynika z badań, wbrew pozorom, zasadniczym czynnikiem motywującym do pracy nie jest czynnik finansowy. Pracownicy – w tym także nauczyciele, cenią sobie o wiele bardziej czynniki o charakterze pozafinansowym. Coraz większa jest świadomość, iż rozwój zawodowy zależy od czynników, na które wpływ mamy my sami, np. podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Lista dziesięciu najważniejszych sposobów codziennego motywowania nauczycieli:

 1. Dziękuj za każdą dobrze wykonaną pracę – osobiście lub pisemnie. Rób to chętnie, często
  i z szacunkiem.
 2. Miej czas na spotkania i wysłuchanie pracowników. Poświęć im tyle czasu, ile potrzebują. Możesz udzielić pomocy w załatwieniu ważnej dla pracownika sprawy osobistej.
 3. Staraj się, aby twoje stanowisko pracy było otwarte, pełne zaufania i przyjazne.
 4. Popieraj nowe pomysły i inicjatywę.
 5. Przekazuj informację o nowych strategiach, pomysłach.
 6. Pozwól pracownikom uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, szczególnie tych, które ich dotyczą.
 7. Spraw, aby pracownicy czuli się związani z tym, co robią i ze środowiskiem pracy.
 8. Buduj partnerskie związki z każdym pracownikiem, poprzez, na przykład, złożenie życzeń z okazji imienin, urodzin, jubileuszu i innych ważnych wydarzeń w życiu osobistym.
 9. Daj ludziom szansę rozwoju i zdobycia nowych umiejętności. Wytłumacz, jakie korzyści mogą mieć z osiągnięcia własnych celów w kontekście celów organizacji.
 10. Celebruj sukces firmy i poszczególnych pracowników, poświęcaj czas na spotkania integrujące zespół.

Należy okazywać uznanie i chwalić osiągnięcia, dziękować ludziom, którzy nam pomagają, czyli wzmacniać pozytywne zachowania. Jedną z podstawowych zasad motywacji jest uczciwość. Należy też chronić indywidualność.

Dyrektor powinien wydobyć ze swoich pracowników to, co najlepsze. Powinien pomagać ludziom wytyczać cele, trwać przy nich i cieszyć się z ich realizacji:

Nigdy nie uda nam się motywować ludzi i kierować nimi, jeżeli będziemy bali się zwracać im uwagę. Dyrektor szkoły powinien być stanowczy. Przywództwo nie jest równoznaczne
z wygrywaniem w konkursach popularności” (Zieliński).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *