OKRESOWA OCENA PRACY NAUCZYCIELA

Obecna propozycja ścieżki awansu zawodowego nauczycieli wydłuża się z 10 do 15 lat, ale będą promowani nauczyciele, którzy otrzymają ocenę wyróżniającą.

To ona wpłynie na skrócenie okresu pomiędzy kolejnymi stopniami do dwóch lat, co pozwoli skrócić całą ścieżkę awansu o trzy lata, czyli do lat 12-tu.

Od 1 września 2018r. dyrektor szkoły / placówki będzie dokonywał oceny pracy nauczyciela w następujących sytuacjach:

  • po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego;
  • po zakończeniu dodatkowego stażu,
  • co trzy lata pracy od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego.

Wprowadzono zatem mechanizm oceniania nauczycieli w sposób okresowy.

Jeżeli nauczyciel nie będzie ubiegał się już o wyższy stopień awansu zawodowego, to ocena pracy będzie ustalana co 3 lata od dnia uzyskania ostatniego stopnia awansu zawodowego. Dotyczy to zarówno nauczycieli dyplomowanych, jak również tych, którzy mimo możliwości awansu zawodowego o ten awans nie będą się ubiegali.

Tak więc nauczyciele dyplomowani muszą być systematycznie oceniani, mimo że posiadają najwyższy stopień awansu zawodowego.

Na mocy przepisów przejściowych:

  • oceny pracy nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego należy dokonać po raz pierwszy na nowych zasadach do 31 sierpnia 2021r. – jeżeli nauczyciel w tym okresie rozpocznie staż na kolejny stopień awansu zawodowego, to po zakończeniu tego stażu;
  • oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który 1 września 2018 r. będzie legitymował się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole jako nauczyciel dyplomowany – należy dokonać po raz pierwszy na nowych zasadach do 30 czerwca 2020r. (art.123 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Skoro przepisy przejściowe obligują dyrektora do ustalenia wyróżniającej oceny pracy na nowych zasadach w terminie do 30 czerwca 2020r., a dodatek za wyróżniająca pracę będzie przyznawany dopiero od 1 września 2020r., zatem nie jest możliwe, żeby nauczyciel dyplomowany otrzymał dodatek za wyróżniającą pracę dzięki ocenie pracy otrzymanej jeszcze na starych zasadach (w dotychczasowym stanie prawnym).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *