edurada.pl

Anna Borowa
Umiejscowienie zajęć pozalekcyjnych w prawie oświatowym, definicje, cele, problemy, planowanie, dokumentowanie, ewaluacja....
Od 1 września obowiązuje Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego. Zadania i formy nadzoru pozostają bez zmian, pojawiają się jednak pewne nowe elementy....
Od 1 września obowiązuje Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego. Zadania i formy nadzoru pozostają bez zmian, pojawiają się jednak pewne nowe elementy....
Ocena z zachowania zwykle budzi wiele kontrowersji. Jak ją ustalić zgodnie z prawem?...
Przed nami wiele zmian i niewiadomych. Czego możemy spodziewać się od września 2017 roku jeśli chodzi o podstawę programową w nowej, ośmioletniej szkole podstawowej?...
Zapraszamy do lektury drugiej części artykułu na temat monitorowania podstawy programowej. Dziś kolejne najważniejsze etapy....
Zapraszamy do lektury pierwszej części artykułu na temat monitorowania podstawy programowej. Dziś definicje i najważniejsze etapy....
Koniec maja to czas zamknięcia stażu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, który trwa 9 miesięcy. Nauczyciel stażysta składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie...
Ocenianie zwykle wywołuje kontrowersje. Aby je ograniczyć, ocena powinna wypełniać kilka kryteriów: m.in. rzetelności, obiektywizmu, trafności, jawności, mobilizowania do dalszych działań, wreszcie sprawiedliwości....
Umiejscowienie zajęć pozalekcyjnych w prawie oświatowym, definicje, cele, problemy, planowanie, dokumentowanie, ewaluacja....
Shopping Basket