Błędy w zarządzaniu szkołą, a ich wpływ na wizerunek

Nawet najlepsza szkoła nie będzie miała w pełni pozytywnego wizerunku, jeżeli dyrektor szkoły będzie popełniał błędy w zarządzaniu.

Na wizerunek szkoły mają m.in. wpływ błędy popełniane na dwóch płaszczyznach:

 • błędy w zarządzaniu szkołą i kierowaniu personelem,
 • błędy z zarządzaniu swoim wizerunkiem.

Co zatem oznacza silny  wizerunek szkoły? Przede wszystkim rodzice mają większy wybór niż kiedykolwiek. Niż demograficzny spowodował, że szkoły zostały zmuszone do większego wysiłku przy rekrutacji uczniów. Dlatego dyrektorzy szkół i nauczyciele coraz częściej zastanawiają się nad tym, w jaki sposób zbudować silny wizerunek szkoły – posiadanie silnego wizerunku szkoły staje się dziś koniecznością.

Na negatywny wizerunek szkoły może wpływać wiele czynników, m.in.: niewłaściwa współpraca z rodzicami, niewłaściwe relacje placówki ze środowiskiem lokalnym, ale przede wszystkim brak zgodnej wizji szkoły. Dlatego tak ważne, aby dyrektor uświadomił sobie, aby swoją wizję przekazywać wprost!

Nowy dyrektor rozpoczynający pracę w szkole zwykle ma swoją wizję jej działania. Niekiedy ta wizja jest w kontrze do dotychczasowych działań szkoły i funkcjonowania jej pracowników. Dokonując zmian bez odpowiedniej informacji przekazanej nauczycielom, spowodujemy zaburzenie ich poczucia bezpieczeństwa. Zagrożeniem mogą być powstałe w tej sytuacji formalne i nieformalne grupy oporu. Decyzje dyrektora wydadzą się niezrozumiałe i odebrane, jako uderzające w pracowników i szkołę.

Niewłaściwie zarządzający dyrektor może popełnić błędy w kierowaniu personelem.

Najważniejsze z nich to m.in.:

 • Niedostatki w komunikacji
 • Brak troski o rozwój kadry
 • Nieumiejętne podejście do przekazywania uprawnień, czyli do przenoszenia na innych odpowiedzialności i prawa decyzji
 • Nieporozumienia związane ze świadczeniami pracowniczymi
 • Nieumiejętne radzenie sobie z niedociągnięciami pracowników
 • Brak doskonalenia dyrektora!
 • Podziały wewnętrzne.

Biorąc pod uwagę zagrożenia wyżej wymienione, a zwłaszcza: brak troski o rozwój kadry oraz nieporozumienia związane ze świadczeniami pracowniczymi należy liczyć się z konsekwencjami, do których zaliczymy:

 • sfrustrowanie pracowników
 • skonfliktowanie środowiska
 • odchodzenie z pracy nauczycieli
 • Konflikty z nauczycielami przenoszone są do lokalnej prasy, forum internetowego.

Natomiast mając na względzie nieumiejętne podejście do przekazywania uprawnień, czyli do przenoszenia na innych odpowiedzialności i prawa decyzji, delegując uprawnienia pamiętajmy o precyzowaniu naszych oczekiwań.

Trudno będzie nam wprowadzać naszą wizję, jeżeli nie potrafimy komunikować się ze swoim środowiskiem. Wydawanie zarządzeń i dawanie ich pracownikom do podpisu to „ostateczna” ostateczność. Przekonać do swojej wizji można jedynie poprzez bezpośrednie relacje z wykorzystaniem zasady „góra – dół, dół – góra”. Kreowanie zmian powinno odbywać się w pozytywnym klimacie. Dyrektor – ponurak raczej nie przeciągnie zespołu i nie przekona go do siebie.

Wszystkie opisane wyżej czynniki wpływają na postrzeganie szkoły w środowisku. Ustrzegając się tych podstawowych błędów zwiększymy szansę na to, że nasi przyszli i obecni klienci (rodzice, uczniowie, społeczność lokalna) docenią nasze wysiłki i skorzystają z naszej oferty!

Gdzie warto zajrzeć?

Zarządzanie zmianą. Jak przekonać do niej ludzi Harward Business School Publishing Corporation Wydawnictwo Studio Emka Warszawa 2007
Umysł lidera. Jak kierować ludźmi u progu XXI wieku. Iwona Majewska-Opiełka. Wydawnictwo Medium 1998
Być liderem. Czyli jak przewodzić innym. John C. Maxwell, Wyd. Medium Warszawa

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *