Ciekawy poradnik dla nauczycieli

Edurada poleca ciekawe i przydatne w pracy nauczyciela pozycje z literatury. Dziś publikacja Joanny Małgorzaty Łukasik

Od jakiegoś czasu możemy cieszyć się trendem publikacji przeznaczonych dla nauczycieli, a dotyczących ich osobistego rozwoju i doskonalenia własnych kompetencji. To dobrze, ponieważ wydaje mi się, że w toku studiów pedagogicznych nie poświęca się odpowiedniej ilości czasu tym zagadnieniom.

Publikacja Joanny Małgorzaty Łukasik pt. „Poznać siebie i dbać o rozwój w drodze do sukcesu” ma tę zaletę, że została napisana przez osobę, która posiada nie tylko świetne przygotowanie teoretyczne, ale przede wszystkim obszarem doskonalenia zajmowała się przez długi czas jako praktyk. Poza pełnieniem roli wykładowcy akademickiego, w swojej karierze była m.in. wychowawcą, pedagogiem czy wicedyrektorem szkoły.

Jak wskazuje autorka „niniejsza książka, pomyślana jako zbiór metod oraz ćwiczeń dla nauczycieli w celu ułatwienia im pracy nad sobą (poznanie siebie i planowanie rozwoju, może się stać inspiracją do odkrywania siebie, uświadamiania sobie własnych zachowań, działań, decyzji, poszukiwania ich przyczyn, odkrywania mocnych i słabych stron, obszarów wymagających pracy nad sobą oraz motywowania siebie do poszukiwania alternatywnych rozwiązań”.

Książka została podzielona na cztery ważne obszary własnego doskonalenia i odpowiada na pytania:

– Kim jestem?

– Jak zarządzać sobą w czasie?

– Jak rozwijać swój potencjał?

– Jak regenerować siły?

Cała publikacja zawiera przede wszystkim przykłady kwestionariuszy, ankiet czy pytań, pomagających  w uświadamianiu potencjału, mocnych stron i refleksji, w którym kierunku podążać we własnym rozwoju osobistym i zawodowym.

Co mnie wydaje się cenne? Z pewnością wiele przykładów, metod i sposobów można z powodzeniem wykorzystywać także w pracy z młodzieżą, może na lekcjach wychowawczych? To kopalnia praktycznych wskazówek i rozwiązań.

Polecam!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *