COVID-19 w szkole – co się stanie, jeśli w szkole pojawią się zakażone osoby?

Co się stanie, jeśli na terenie szkoły zostanie odkryte ognisko zakażenia COVID-19? Czy szkoła zostanie poddana kwarantannie? Zostanie wdrożone zdalne nauczanie? W końcu – komu zostaną zrobione testy?
  • W przypadku stwierdzenia zakażenia u uczniów lub pracowników szkoły państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. Wyniki dochodzenia epidemiologicznego decydują o zakresie dalszych działań.
  • Pamiętajmy, że zmiana nauki na jakikolwiek inny tryb nauczania, np. zdalny lub hybrydowy wymaga zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii SANEPIDU, a więc samo odkrycia ogniska zakażeń nie oznacza jeszcze kwarantanny dla całej szkoły i natychmiastowej zmiany sposobu  nauczania.
  • Osoby, które spełniają kryteria bliskiego kontaktu (tzw. styczności) z osobą chorą lub zakażoną są obejmowane kwarantanną. Natomiast osoby, które miały kontakt o charakterze innym niż styczność są obejmowane nadzorem epidemiologicznym.
  • Osoby skierowane na kwarantannę ze względu na bliski kontakt z osobą zakażoną otrzymują poprzez aplikację telefoniczną zaproszenie na pobranie w 10 lub 11 dniu kwarantanny wymazu z nosogardła w mobilnym punkcie pobrań (drive thru).
  • W przypadku osób, które ze względu na brak samochodu lub z innych powodów nie mogą skorzystać z tego rozwiązania, kwarantanna automatycznie zakończy się maksymalnie po 14 dniach bez wykonywania badań.
  • To oznacza, że nie przewiduje się pełnego testowania pod kątem zakażeń na terenie szkoły, w której pojawi się ognisko zachorowań na COVID-19.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *