Czy warto w szkole na czas pandemii powołać zespół ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego?

Dyrektor szkoły został obarczony wieloma obowiązkami w czasie pandemii. Może warto zatem rozważyć opcję powołania w szkole specjalnego zespołu, dzięki któremu dyrektor mógłby sprawniej monitorować sytuację epidemiologiczną placówki, którą zarządza? Podajemy Państwu gotowy „przepis” na taki zespół.

Zarządzanie szkołą/placówką oświatową w czasie kryzysu epidemicznego wymaga szczegółowych rozwiązań zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa. Dyrektor na mocy prawa został zobowiązany do bieżącego monitorowania sytuacji epidemiologicznej swojego środowiska szkolnego a wypełnienie tego zadania wcale nie jest takie proste. Warto zatem rozważyć pomysł powołania w szkole specjalnego zespołu, w skład którego wejdą przedstawiciele wszystkich środowisk szkolnych. Dzięki niemu łatwiej będzie kontrolować sytuację związaną z pandemią oraz pozyskiwać informację od nauczycieli, pracowników administracyjnych, rodziców. Poniżej prezentujemy przykładowe zapisy, które można umieścić w wewnętrznym regulaminie szkoły.

 

  1. Celem wsparcia i wzmocnienia działań zapobiegających oraz diagnozujących poziom zagrożenia COVID-19 dyrektor powołuje zespół ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego.
  2. W skład zespołu wchodzą:

1)   Przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

2)   Przedstawiciel pracowników administracji i obsługi,

3)   Przedstawiciel Rady Rodziców.

  1. Dyrektor powołuje także szkolnego koordynatora bezpieczeństwa, który jest jednocześnie przewodniczącym zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego.
  2. Zadaniem koordynatora jest nadzorowanie działań poszczególnych członków zespołu ds. bezpieczeństwa środowiska szkolnego oraz ścisła współpraca z dyrektorem szkoły.
  3. Szczególnym zadaniem koordynatora jest zbieranie bieżących informacji na temat stanu epidemicznego na terenie szkoły oraz dokonywanie wstępnej oceny stanu bezpieczeństwa epidemicznego szkoły i przekazywanie na bieżąco tych informacji dyrektorowi.
  4. Każdego dnia koordynator przekazuje informację o stanie epidemicznym środowiska szkolnego dyrektorowi lub osobie wyznaczonej w zastępstwie za dyrektora.
  5. Wszyscy członkowie zespołu są zobowiązani do bezzwłocznego przekazywania bieżących informacji dotyczących zagrożenia stanu bezpieczeństwa epidemicznego szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa.
  6. Przyjmuje się następujące formy przekazywania informacji:

1)   podczas osobistej rozmowy;

2)   drogą telefoniczną;

3)   droga e-mailową.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *