Grywalizacja i micro learning w nowoczesnej edukacji

 

Anna Kozimor-Cyganik

Grywalizacja – termin pochodzi od angielskiego słowa gamification (gamifikacja) i polega na wykorzystaniu elementów gier czy technik ich projektowania w procesach i kontekstach niezwiązanych z rozrywką cyfrową.

Grywalizacja z powodzeniem stosowana jest w takich dziedzinach jak marketing, zarządzanie zespołem, projektami czy kapitałem ludzkim, a także sprawdza się we współczesnej edukacji.

 

Podobnie jak gra, tak i edukacja jest pewną całością, która ma swój początek, swoje rozwinięcie oraz zakończenie. Tak jak gracze i uczniowie ma swój cel, którym jest przejście przez kolejne etapy i dotarcie do finału. W przypadku edukacji może to być koniec projektu, ukończenie semestru, roku czy też finał danego etapu edukacji.

Wśród celów, które chce się osiągnąć za pomocą grywalizacji w edukacji, wymienia się:

 • zaangażowanie w naukę, nawet jeśli uczeń uważa ją za rutynową i nudną;
 • motywowanie do działania;
 • pobudzenie chęci do nauki i ciekawości świata;
 • kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów;

Warto przy tym zaznaczyć, że wykorzystywanie w edukacji elementów, takich jak te używane w mechanizmach gier komputerowych, może okazać się pomocne w pobudzaniu kreatywności i wykształcaniu takich cech jak chociażby systematyczność czy automotywacja.

 

Microlearning to strategia uczenia się, która dostarcza nowych treści w postaci krótkich i łatwych do przyswojenia informacji. Koncentruje się na osiągnięciu jednego konkretnego rezultatu uczenia się, poprzez podzielenie dużego tematu na liczne moduły o niewielkich rozmiarach i umożliwienie uczniowi zapoznania się z nimi w wybranej przez niego kolejności.

Twitter, Instagram. Tik-Tok korzystają z nowoczesnych technologii, przekazujących krótkie informacje, z których wiele dostarcza rozrywki, ale niektóre z nich mogą służyć do nauki. Obecnie zdolność przetwarzania danych pokolenia Millenialsów może być ograniczona do około 140 znaków naraz. Krótkie informacje – nagłówki, tweety, krótkie filmy czy gry pokazały, jak skutecznie dostarczać informacje.

Chociaż pojęcie uczenia się metodą małych kroków istnieje od dawna, wielu z nas nie uświadamiało sobie, jak jest to efektywnym narzędziem do szkolenia nie tylko osoby pracujące, ale i studentów czy innych osób zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy. W ostatnich latach microlearning zyskał ogromną popularność w zakresie szkoleń korporacyjnych i edukacji.

 

Metody i technologie Microlearning

Ponieważ każdy produkt microlearningu służy tylko jednemu celowi i jest ściśle na niego ukierunkowany, ma z tego względu ograniczony zakres zastosowania.

Metody i technologie związane z tym rozwiązaniem edukacyjnym:

 • Quizy lub ankiety;
 • Infografiki;
 • Powiadomienia o aktywnościach w mediach społecznościowych;
 • Fiszki;
 • Krótkie gry;
 • Prowadzenie mikrobloga;
 • (Krótkie) wideo, w tym interaktywne filmy;
 • Pojedyncze studium przypadku;
 • Pytanie-odpowiedź;
 • Nagrywanie krótkiej odpowiedzi audio lub wideo na pytanie;

 

Korzyści Microlearningu

Microlearning oferuje szereg atrakcyjnych korzyści, które mogą pokonać niektóre tradycyjne techniki uczenia się:

Nastawienie na osobę uczącą się

Microlearning pozwala studentom czuć się odpowiedzialnymi za proces nauki i daje im możliwość wyboru treści, z którymi chcą się zapoznać. Uczący się mają większe poczucie spełnienia – w szybszym czasie uzyskują np. nagrody, a ich postęp jest bardzo widoczny. Poczucie, że zrobili duży krok w kierunku realizacji swoich celów w tak krótkim czasie motywuje ich do dalszej nauki.

Krótka rozpiętość uwagi

Poszanowanie czasu jest nieodłączną częścią microlearning, który jest tak skonstruowany, że uczący się nie muszą inwestować więcej niż 8-10 minut, aby ukończyć moduł. Zwykle jest to znacznie mniej. Ta funkcja jest idealna dla młodych ludzi z krótkim czasem zdolności przetwarzania danych i napiętymi grafikami zajęć.

Różnorodność treści

Microlearning nie zawsze musi mieć formę tradycyjnego kursu e-learningowego. Mogą to być niezależne jednostki nauczania w dowolnej formie, takie jak krótki film, infografika, podcast, quiz, scenariusze, animacje, interaktywne pliki PDF lub gry. Pomaga to wyeliminować monotonię w programach szkoleniowych i zwiększyć zainteresowanie wśród studentów.

Szybka aktualizacja i dostępność na urządzeniach mobilnych

Zazwyczaj wszystkie moduły microlearning są tak zaprojektowane, aby  studenci mieli do nich dostęp na dowolnym urządzeniu mobilnym – smartfonie, tablecie, notebooku lub iPadzie. Ponadto krótki czas trwania modułów umożliwia mobilny dostęp, a dzięki większości technologii dostosowanych do obsługi microlearningu, możemy łatwo aktualizować dane przy mniejszym zaangażowaniu czasowym.

Możliwość tworzenia treści przez studentów

Kiedy studenci stają się twórcami (i uczą innych), proces nauki staje się bardziej dogłębny. Microlearning to szansa na transformację ról, możliwość tworzenia kanałów społecznościowych, blogów i natychmiastowej reakcji na wypowiedzi innych osób.

Jeden cel na jedne zajęcia

Celem nauczania jest to, co uczący się będzie w stanie zrobić lub wiedzieć po ukończeniu szkolenia. Podczas gdy kurs np. e-learningowy dotyczy wielu celów nauczania, microlearning zajmuje się tylko jednym celem na moduł. studenci działają krok po kroku, aby zrozumieć wszystko przed przejściem do kolejnego etapu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *