I oto kończy się wrzesień…

Pierwszy miesiąc szkolnej pracy już prawie za nami. Mamy nadzieję, że korzystają Państwo ze wsparcia Edurady!

Tak wiele wydarzyło się w ciągu tego miesiąca! Zapewne kilka zebrań Rady Pedagogicznej, może również szkolenia, na pewno praca nad szkolnymi dokumentami, programami, planami realizacji podstawy programowej. Pierwsze spotkania z uczniami, później – z ich rodzicami. Mamy nadzieję, że ten miesiąc był udany, napawał nadzieją, że dacie Państwo radę i że teraz będzie już „z górki”!

Co zatem w Eduradzie w tym tygodniu?

W poniedziałek uczeń niedostosowany społecznie i indywidualne podejście, jakiego wymaga, opisane przez Monikę Zdrzyłowską. Ponieważ temat jest złożony, poświęcimy mu dwa kolejne poniedziałki.

We wtorek temat nieszczególnie miły, ale bardzo realny – problem konfliktów w zespole szkolnym. Uniknąć ich chyba nie sposób, jak zatem sprawić, by przyniosły konstruktywne rozwiązania, a nie wrogość? Pierwsza część tekstu w tym tygodniu, kolejna – w następnym.

W środę kontynuacja cyklu Izabeli Nowackiej o doradztwie zawodowym. Tym razem dowiemy się, jak realizować jego elementy podczas lekcji z różnych przedmiotów.

W czwartek – zmiany, zmiany, zmiany… Ten rok szkolny pokazuje, że są w życiu nieuniknione, często niespodziewane. Rolą dyrektora szkoły zaś jest wsparcie zespołu w radzeniu sobie ze zmianami. Jak? O tym nasza ekspertka.

W piątek wreszcie kontynuujemy temat emocji w życiu rodziny.

Życzymy udanego tygodnia i owocnej lektury!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *