Jakie działania musi podjąć nauczyciel w przypadku ujawnienia krzywdzenia małoletniego ?

 

Jak zapewne wszyscy już wiemy w sierpniu ubiegłego roku została znowelizowana ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Co ważnego wynika z tej nowelizacji dla szkół i nauczycieli?

Nowelizacja nakłada obowiązek opracowania i wdrożenie przez szkoły, przedszkola i placówki jasnych ścieżek postępowania tzw. „standardów ochrony małoletnich”  na wypadek podejrzenia krzywdzenia dziecka w wyniku przemocy ze strony członka personelu, przemocy domowej czy też przemocy rówieśniczej.

Nauczyciel, ale również każdy inny pracownik szkoły, po zidentyfikowaniu ryzyka krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego przez pracownika, innego dorosłego, rodziców ucznia, innego małoletniego lub po uzyskaniu takiej informacji od innych osób, rodziców, w tym rodziców małoletniego, niezwłocznie interweniuje i zatrzymuje krzywdzenie, następnie informuje o tym dyrektora, koordynatora i wychowawcę oraz sporządza protokół interwencji.

Jak widać z powyższego działania podejmowane przez nauczyciela powinny być właściwie dokumentowane, gdyż bardzo często mogą one stanowić materiał dowodowych w sprawach karnych.

Najważniejszym dokumentem, jaki powinien być sporządzany, jest protokół przebiegu interwencji. W tym dokumencie krok po kroku opisujemy podejmowane  działania wynikające ze standardów ochrony małoletnich.

W zakładce DOKUMENTY znajdziecie Państwo wzór takiego protokołu.

Opracował:  Jacek Jagiełło