Jakie uprawnienia daje Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą?

Nie tyko studia podyplomowe dadzą Ci kwalifikacje do startu w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły

Od dłuższego czasu powszechnie panuje przekonanie, że aby zdobyć kwalifikacje niezbędne do startu w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, należy ukończyć odpowiednie studia podyplomowe, ponieważ od 2014 roku nie organizuje się już kursów kwalifikacyjnych.

Nie jest to do końca prawda. Rzeczywiście, przepisy i rozporządzenie MEN w tym zakresie uległy zmianie. W ich myśl, kwalifikacyjny kurs zarządzania oświatą mogą organizować tylko placówki doskonalenia nauczycieli, które posiadają akredytację kuratora oświaty. Okazuje się jednak, że tylko nieliczne placówki taką akredytację były w stanie uzyskać ze względu na złożone i trudne do osiągnięcia wymagania.

MEN zmieniło rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, właśnie po to, aby ograniczyć prowadzenie kursów zarządzania przez placówki o niskiej jakości pracy edukacyjnej.

Czy zatem kursy zarządzania akredytowane przez kuratoria oświaty dają niezbędne kwalifikacje w zakresie zarządzania? TAK! Absolwent posiadający świadectwo ukończenia takiego kursu może startować w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły.

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2014 r.)

Mazowieckie Kuratorium Oświaty

Lista akredytowanych placówek

Należy pamiętać o pewnych wymaganiach, które muszą być spełnione, aby zostać uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zarządzania oświatą. Uczestnikami kursu mogą być czynni nauczyciele, posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *